ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία η εφαρμογή του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση

Στην τελική ευθεία η εφαρμογή του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση

Μέχρι τις 17 Ιουλίου, οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί σε όλες τις υποχρεώσεις και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο διάστημα που μεσολαβεί, οι εισηγμένες θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει όλες τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. και τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ως προς τη σύνθεση των μελών του.

Οι Γενικές Συνελεύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στο επόμενο αυτό διάστημα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κριτήρια επιλογής των μελών των νέων Διοικητικών Συμβουλίων τους θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τον νέο νόμο και την Εγκύκλιο 60 της Ε.Κ. που προβλέπει συμμετοχή γυναικών στο 25%, ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., σύσταση των απαιτούμενων από το νόμο επιτροπών, σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νέο πλαίσιο κ.α.

Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των εισηγμένων εταιρειών και ο ρόλος εδώ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καίριος και καταλυτικός καθώς θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή προς άλλη κατεύθυνση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη εκδώσει κανονιστικές αποφάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές για ειδικότερα θέματα που προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να συμβάλλει στην έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία των εισηγμένων εταιρειών.

Διαβάστε περισσότερα στο moneyreview.gr