ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση κερδών 39,3%

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση κερδών 39,3%

Καθαρά κέρδη ύψους 71,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 39,3% σε σχέση με το 2019, σημείωσε κατά τη χρήση του 2020 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αντίστοιχα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 9,7%, σε 328,1 εκατ. ευρώ, έναντι 299,1 εκατ. ευρώ το 2019. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 273,4 εκατ. ευρώ, από 237,3 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 15,2%, ενώ τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησαν ελαφρώς σε 35,9 εκατ. ευρώ, από 37 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της εταιρείας ανήλθε σε 26,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 44,3% σε σχέση με το 2019. Οσον αφορά τη λειτουργική κερδοφορία EBITDA (προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων), αυτή σημείωσε άνοδο της τάξεως του 7%, σε 194,7 εκατ. ευρώ, από 182 εκατ. ευρώ το 2019.

Πάντως, η πορεία των οικονομικών επιδόσεων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής για το 2021 παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς η εταιρεία αναμένει την έκβαση της υπόθεσης σχετικά με τις ακραίες καιρικές συνθήκες στο Τέξας των ΗΠΑ, που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021. Οπως ενημέρωσε χθες η εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια από την έναρξη του φαινομένου και μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση οι καθημερινές συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους νομικούς συμβούλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις για τον όμιλο. Αυτή τη στιγμή, η διοίκηση εξετάζει τρεις πιθανές δράσεις, όπως π.χ. η προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια και έναρξη δικαστικής διαμάχης με τις εταιρείες που της παρείχαν αντιστάθμιση κινδύνου (hedge providers), με το συνολικό ποσό της ζημίας να αποτιμάται σε 149 εκατ. ευρώ (179 εκατ. δολάρια). Μια άλλη επιλογή αφορά την εύρεση κοινά αποδεκτής εμπορικής λύσης της διαφοράς με τις εν λόγω εταιρείες και μια τρίτη αφορά την αποεπένδυση από τις ΗΠΑ, η οποία θα οδηγούσε στην αναγνώριση λογιστικής ζημίας και επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων κατά 96 εκατ. ευρώ (115 εκατ. δολάρια). Πάντως, επί του παρόντος, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί η εταιρεία.

Σε πρόσφατη έκθεση της Wood & Company, όπου λαμβανόταν υπόψη το σενάριο της αποχώρησης από την αμερικανική αγορά, σημειωνόταν ότι οι όποιες απώλειες θα αναπληρωθούν από τη στροφή της εταιρείας σε νέα έργα, ιδίως από το 2022 και μετά. Για το 2021, οι αναλυτές προβλέπουν κύκλο εργασιών 275 εκατ. ευρώ και κέρδη 52,2 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως μέχρι το 2023 θα έχουν εκτιναχθεί σε 113 εκατ. ευρώ (επί κύκλου εργασιών 404 εκατ. ευρώ).  

Σε κάθε περίπτωση, η αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας από πλευράς εγκατεστημένης ισχύος συνεχίστηκε και το 2020. Ειδικότερα, πλέον η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη ΝΑ Ευρώπη, ενώ διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW. Στόχος της εταιρείας είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της να προσεγγίσει τις 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.