ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα το πράσινο φως από το Χ.Α. για τις νέες μετοχές της Πειραιώς

simera-to-prasino-fos-apo-to-ch-a-gia-tis-nees-metoches-tis-peiraios-561351370

Σήμερα αναμένεται η έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ της Πειραιώς Holdings ύψους 1,38 δισ. ευρώ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης θα γίνει την Παρασκευή 7 Μαΐου. Στο πλαίσιο της ΑΜΚ εκδόθηκαν 1,2 δισ. μετοχές και πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings ανέρχεται συνολικά σε 1,25 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 1.250.367.223 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές διατέθηκαν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

(α) Στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό.

(β) Στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) σε ειδικούς επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ΤΧΣ.

Οπως προκύπτει από ανακοίνωση της τράπεζας σε σχέση με την τελική κατανομή των μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ, 1.020.000.000 από τις νέες μετοχές (δηλαδή ποσοστό 85%) κατανεμήθηκε στους επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά. Συγκεκριμένα: 

• Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 306.703.672 από τις νέες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 30,07% της διεθνούς προσφοράς και στο 25,56% της συνδυασμένης προσφοράς. 

• Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 230.434.782 από τις νέες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 22,59% της διεθνούς προσφοράς και 19,20% της συνδυασμένης προσφοράς. 

• Στη Helikon Investment Limited κατανεμήθηκαν 65.217.391 από τις νέες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 6,39% της διεθνούς προσφοράς και 5,43% της συνδυασμένης προσφοράς.

• Στον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατανεμήθηκαν 34.782.608 από τις νέες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 3,41% της διεθνούς προσφοράς και 2,90% της συνδυασμένης προσφοράς.

Επίσης, στο πλαίσιο της ΑΜΚ, 180.000.000 μετοχές (δηλαδή ποσοστό 15%) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά. Από αυτές, 86.956.317 επιμερίστηκαν σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακή κατανομή, δηλαδή υφιστάμενους μετόχους, και 93.043.683 μετοχές κατανεμήθηκαν σε ειδικούς ή ιδιώτες επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακή κατανομή είτε εγγράφηκαν για αριθμό νέων μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακή κατανομή. 

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη δημόσια προσφορά αντιστοιχεί σε 452.037.014 από τις νέες μετοχές, υπερκαλύπτοντας τον συνολικό αριθμό των νέων μετοχών που επιμερίσθηκαν στη δημόσια προσφορά κατά περίπου 2,51 φορές. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη συνδυασμένη προσφορά αντιστοιχεί σε 4.277.505.773 από τις νέες μετοχές, υπερκαλύπτοντας τον συνολικό αριθμό των νέων μετοχών που προσφέρθηκαν κατά περίπου 3,56 φορές.