ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Από κόσκινο οι επιχειρήσεις που έλαβαν την ενίσχυση

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Από κόσκινο οι επιχειρήσεις που έλαβαν την ενίσχυση

Στον έλεγχο των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μεγάλη μείωση τζίρου ή έχουν υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις και έλαβαν την κρατική ενίσχυση του 7ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής προχωρεί η ΑΑΔΕ με στόχο να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

Με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών τονίζεται ότι σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, του κύκλου εργασιών ή τους ΚΑΔ, ή δεν αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων, με σκοπό είτε την υπαγωγή είτε την προσαύξηση του ποσού της ενίσχυσης, οι ελεγκτικές αρχές θα προβαίνουν σε εκτεταμένους ελέγχους. Μάλιστα, όταν υπάρχουν υπόνοιες για ανακριβή στοιχεία, η ΑΑΔΕ μπορεί: 

  • Nα μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής.
  • Να κοινοποιεί τα ευρήματα στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
  • Να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση τη νομοθεσία.

Πρόσφατα οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν μεγάλες περιπτώσεις απάτης, όπως για παράδειγμα ένα κρεοπωλείο που ενώ για το 2019 είχε δηλώσει τζίρο 3.000 ευρώ, προκειμένου να λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή έκανε τροποποιητική δήλωση με τον τζίρο του να φτάνει… το 1.900.000 ευρώ. Σε έναν τέτοιο τζίρο αναλογεί το ανώτατο ποσό της επιστρεπτέας, δηλαδή 100.000 ευρώ. Με την ίδια απόφαση παρέχεται η δυνατότητα σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις που ενώ δήλωσαν τα έσοδα δεν υπέβαλαν και την αίτηση χορήγησης του ποσού. Για τις ανωτέρω επιχειρήσεις ανοίγει ξανά η πλατφόρμα MyBussinessSupport και μέχρι τις 10 Μαΐου θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες ώστε να λάβουν το ποσό που τους αντιστοιχεί.
Επιστρεπτέες 1, 2, 3

Μέσα στον μήνα αναμένεται και η έκδοση της απόφασης με την οποία θα ενεργοποιείται το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που προσφέρει ρευστότητα στις επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στην επιστρεπτέα 1 έως 3. Για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας το οικονομικό επιτελείο παρέχει τη δυνατότητα οι δικαιούχοι να λάβουν ένα πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τους τρεις κύκλους επιστρεπτέας. 

Για παράδειγμα, επιχείρηση έλαβε ενισχύσεις 30.000 ευρώ μέσα από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής. Η επιχείρηση δικαιούται ανάλογα με τη μείωση του τζίρου «κούρεμα» 30% ή 50% του ληφθέντος ποσού. Μπορεί να επιλέξει όμως (αντί του κουρέματος) να λάβει άμεσα το 35% των 30.000 ευρώ και συγκεκριμένα 10.500 ευρώ για να πληρώσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και να επιστρέψει όμως το 100% των ποσών που έλαβε, δηλαδή 30.000 ευρώ. Θα κληθεί δηλαδή να επιστρέψει από τις αρχές του 2022 σε 60 μηνιαίες δόσεις 30.000 ευρώ (ενώ συνολικά θα έχει λάβει 40.500 ευρώ).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, περίπου 25.000 επιχειρήσεις που έλαβαν το κρατικό δάνειο από τους 3 πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής, είχαν πτώση τζίρου άνω του 30% το 2020. Πρόκειται κυρίως για μικρά εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης και κάποιες άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως γυμναστήρια. 

Αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και ως εκ τούτου δεν έχουν κεφάλαια για την επανεκκίνησή τους και την πληρωμή των υποχρεώσεών τους σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία και είναι πιθανόν να επιλέξουν τη λύση της πίστωσης.