ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλοποιείται η αδειοδότηση έντεκα ακόμη οικονομικών δραστηριοτήτων

Απλοποιείται η αδειοδότηση έντεκα ακόμη οικονομικών δραστηριοτήτων

Στην απλοποίηση της αδειοδότησης λειτουργίας άλλων 11 οικονομικών δραστηριοτήτων αποσκοπεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ένα ακόμη νομοσχέδιο με το οποίο απλοποιήθηκε η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας ταυτόχρονα πολλές αλλαγές και στην αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ).

Το νέο νομοσχέδιο απλοποιεί τις διαδικασίες στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

– Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων.
– Σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
– Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.
– Σχολές/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.
– Αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες.
– Εργαστήρια αισθητικής.
– Τουριστικά γραφεία.
– Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών.
– Μονάδες ιαματικής θεραπείας.
– Κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού.
– Κέντρα θαλασσοθεραπείας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες θα υπάγονται πλέον στο καθεστώς της απλής γνωστοποίησης, δηλαδή θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους γνωστοποιώντας το αυτό στο σχετικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Μέχρι να λειτουργήσει το εν λόγω σύστημα, η γνωστοποίηση γίνεται στην αρμόδια αρχή ή σε ΚΕΠ. Θα πρέπει, βεβαίως, να έχουν διασφαλίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση που γίνει κατόπιν της έναρξης λειτουργίας έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και τους συνεργάτες οδικής βοήθειας εντός 2 μηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.

Σε καθεστώς απλής γνωστοποίησης υπάγονται και οι σχολές οδηγών. Δικαίωμα ίδρυσης σχολών οδηγών έχουν οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών ως φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου τότε αρκεί να έχει σχετική βεβαίωση ένας εκ του προσωπικού. 

Επίσης σε καθεστώς γνωστοποίησης θα υπάγονται και τα διαιτολογικά γραφεία, τα εργαστήρια αισθητικής, τα τουριστικά γραφεία. Μάλιστα, επιτρέπεται και η λειτουργία τουριστικών γραφείων, τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου τις υπηρεσίες τους. Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στον διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Προϋποθέσεις της νόμιμης λειτουργίας τους είναι η ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης και η προηγούμενη γνωστοποίηση. Στο καθεστώς της απλής γνωστοποίησης θα υπάγονται και οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, καθώς και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και κέντρα θαλασσοθεραπείας.

Για τις σχολές κατάρτισης για επαγγελματίες οδηγούς απαιτείται η έγκριση λειτουργίας η οποία πρέπει να χορηγηθεί εντός 60 ημερών από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.