ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

29 εισηγμένες έχουν στα ταμεία τους 1,7 δισ.

29 εισηγμένες έχουν στα ταμεία τους 1,7 δισ.

Με διαθέσιμα που υπερκαλύπτουν τον δανεισμό, δηλαδή με αρνητικό καθαρό χρέος και με γεμάτο «ταμείο», διαχειρίστηκε την κρίση ένας σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιρειών από τις οποίες τέσσερις προέρχονται από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, όπως φανερώνουν τα αποτελέσματα της χρήσης του 2020. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε για την «Κ» το τμήμα ανάλυσης της Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ, 29 εισηγμένες εταιρείες (ΕΥΔΑΠ, Καπνοβιομηχανία Καρέλια, Jumbo, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Alpha Αστικά Ακίνητα, ΕΧΑΕ, Πλαστικά Κρήτης, ΟΛΠ, Τεχνική Ολυμπιακή, Ευρωπαϊκή Πίστη, Profile, Ειδησεοφωνική Ελλάς, Mermeren Kombinat, ΑΔΜΗΕ, Entersoft, AS, ΓΕΚΕ, Ιντεάλ, Epsilon Net, Byte, Πλαίσιο, CNL Capital, Flexopack, Alpha Trust Ανδρομέδα, Optronics, Alpha Trust, Vidavo, Centric) εμφανίζουν αρνητικό καθαρό χρέος 1,768 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρήση, καταγράφεται οριακή ενίσχυση της ρευστότητας και αύξηση του αριθμού των εισηγμένων με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα. Το 2019, δηλαδή, 25 εισηγμένες –τρεις λιγότερες σε σχέση με το 2020– διέθεταν καθαρό ταμείο 1,61 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι εκ παραδρομής, στον πίνακα της Depolas Investment Services δεν προστέθηκε η ΕΧΑΕ που διαθέτει ρευστότητα 68 εκατ. ευρώ.

29 εισηγμένες έχουν στα ταμεία τους 1,7 δισ.-1
Εκ παραδρομής, στον πίνακα της Depolas Investment Services δεν προστέθηκε η ΕΧΑΕ που διαθέτει ρευστότητα 68 εκατ. ευρώ.

Κατά τη χρήση του 2020, η ΕΥΔΑΠ διατήρησε την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη των εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το μεγαλύτερο ταμείο, εμφανίζοντας δανεισμό 2,8 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 462,5 εκατ. ευρώ, με το αρνητικό καθαρό χρέος της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης πρωτευούσης να διαμορφώνεται σε 459,6 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εισηγμένης ανέφερε, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ότι εξετάζει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 50 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολογεί νέες επενδύσεις των οποίων τμήμα εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθεί μέσω της υφιστάμενης ρευστότητας.

Η καπνοβιομηχανία Καρέλιας με δανεισμό μόλις της τάξεως των 692 χιλ. ευρώ, διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα ύψους 388,2 εκατ. ευρώ, μέγεθος που είχε διαμορφωθεί πέρυσι σε 279,6 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη σχετική κατάταξη, με την Jumbo να κατατάσσεται τρίτη ως προς το μέγεθος των ταμειακών διαθεσίμων, σύμφωνα με στοιχεία της Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ. 

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας πώλησης παιχνιδιών ανέρχεται σε 305,8 εκατ. ευρώ και είναι μικρότερος από το ήμισυ των ταμειακών διαθέσιμων ύψους 665,1 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το αρνητικό καθαρό χρέος να τοποθετείται σε 359,3 εκατ. ευρώ. Οι τρεις αυτές εταιρείες, ΕΥΔΑΠ, Καρέλιας και Jumbo, με διαθέσιμα 1,2 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος των κεφαλαίων, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που έχουν στο ταμείο τους οι 28 εισηγμένες.

Την πεντάδα των εταιρειών με την υψηλότερη ρευστότητα συμπληρώνουν ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) που εμφανίζει μηδενικό δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα 87,6 εκατ. ευρώ, όπως και η εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), που έχει αρνητικό καθαρό χρέος 81,4 εκατ. ευρώ. «Η ΕΥΑΘ διατήρησε, παρά την υγειονομική κρίση, την ανθεκτικότητά της και εξακολουθεί να διαθέτει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα με απουσία δανεισμού», ανέφερε, κατά την πρόσφατη παρουσίαση σε αναλυτές των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Ανθιμος Αμανατίδης.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών PwC, η συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων αποτέλεσε δικλίδα ασφαλείας των εισηγμένων έναντι της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η πανδημία.