ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Κατέγραψε κέρδη 37 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Mytilineos: Κατέγραψε κέρδη 37 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Ενα δυναμικό ξεκίνημα σε ένα έτος με θετικές προοπτικές σηματοδοτούν οι οικονομικές επιδόσεις της Mytilineos το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 524 εκατ. ευρώ, έναντι 532,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας οριακή μεταβολή (-1,6%). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας από το 2021 έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας του, με ισχυρή παρουσία τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη προσαρμογή, ο κύκλος εργασιών του α΄ τριμήνου του 2021 θα εμφανίζονταν αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο του α΄ τριμήνου 2020. 

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 80,9 εκατ. ευρώ έναντι 80,6 εκατ το α΄ τρίμηνο του 2020 επωφελούμενα από την επίδοση του τομέα έργων βιώσιμης ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά και την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις τόσο από το α΄ τρίμηνο του 2021 όσο και από το αντίστοιχο του 2020, τα EBITDA θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 20%.

Mytilineos: Κατέγραψε κέρδη 37 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο-1Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 37 εκατ., παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ ήταν σημαντικά αυξημένα (+37%) σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2020. Οπως και με τα EBITDA, έτσι και με τα καθαρά κέρδη, αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις τόσο από το α΄ τρίμηνο του 2021 όσο και από το αντίστοιχο του 2020, θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 57%. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι εν λόγω επιδόσεις στα επόμενα τρίμηνα του έτους αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, καθώς η ζήτηση και οι τιμές του αλουμινίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το περιβάλλον τιμών και η ζήτηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσονται ικανοποιητικά και η ωρίμανση και εκτέλεση των έργων των τομέων έργων βιώσιμης ανάπτυξης και ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις. 

Στο α΄ τρίμηνο του 2021 ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών 191,1 εκατ. που αντιστοιχεί σε 36,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 267,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση κατά 28,5%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 29,2 εκατ. από 37,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις και από τις δύο περιόδους, η μείωση των EBITDA στο α΄ τρίμηνο του 2021 περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό της τάξεως του 8%.

Ο τομέας μεταλλουργίας στο α΄ τρίμηνο του 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών 148 εκατ., που αντιστοιχεί σε 28,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 127,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 35,1 εκατ., έναντι 37,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις για το α΄ τρίμηνο του 2020, τα EBITDA θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 20%. 

Ο τομέας ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 94,1 εκατ. και EBITDA στα 5,3 εκατ., έναντι 12,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020. Σημειώνεται ότι η επίδοση στο α΄ τρίμηνο του 2020 είχε ενισχυθεί με έσοδο 45,8 εκατ. από την πώληση χαρτοφυλακίου έργων 47 MW στην Ελλάδα. 

Ο τομέας έργων βιώσιμης ανάπτυξης κατέγραψε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 90,8 εκατ., έναντι 22,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του  2020. Αντίστοιχα, τα EBITDA αυξήθηκαν σε 11,2 εκατ., έναντι -5,6 εκατ. στο α΄ τρίμηνο του 2020, επίδοση που επιβεβαιώνει τη σημαντική ανάκαμψη η οποία έχει ξεκινήσει από το δ΄ τρίμηνο του 2020.