ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερη γραφειοκρατία στις συναλλαγές με τις τράπεζες

Λιγότερη γραφειοκρατία στις συναλλαγές με τις τράπεζες

Σε πλήρη λειτουργία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι η υπηρεσία Know Your Customer (KYC), η οποία επιτρέπει σε αυτές να αντλούν στοιχεία φυσικών προσώπων από το Taxisnet, το σύστημα «Εργάνη» και άλλους φορείς του Δημοσίου.

Πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα, μέσω του gov.gr, η οποία δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία των πελατών τους, που βάσει της νομοθεσίας είναι αναγκαία για την πιστοποίησή τους. «Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος από την τράπεζα μέσω του οποίου ζητεί τη συγκατάθεση του πελάτη. Μέχρι σήμερα, οι κάτοχοι λογαριασμών υποχρεούνται να ανανεώνουν κάθε χρόνο προσωπικά τους στοιχεία (ταυτότητα, εκκαθαριστικό και εργασιακή κατάσταση).

Με τη νέα υπηρεσία, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πολίτης θα μπορεί να δίνει στην τράπεζα το δικαίωμα πρόσβασης σε έναν «κουμπαρά δεδομένων», όπου θα φυλάσσονται τα «χαρτιά» του. Μέσω του Know Your Customer οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πια να προσκομίζουν έγγραφα στις τράπεζες, καθώς αυτά θα αντλούνται απευθείας από την πλατφόρμα. Το Know Your Customer έρχεται να συμπληρώσει την ψηφιακή εγγραφή και ταυτοποίηση (digital onboarding) που ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει να προσφέρουν και αναμένεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πελατών να προσκομίζουν έγγραφα σε φυσική ή ψηφιακή μορφή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που μπορούν να αντλούνται και να διαβιβάζονται, είναι οι εξής:

Στοιχεία ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ., Αρχή έκδοσης και αριθμός προηγούμενου ΑΔΤ. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ.

Στοιχεία επικοινωνίας: Εφόσον ο πολίτης έχει καταχωρίσει τα στοιχεία αυτά στο εθνικό μητρώο επικοινωνίας, θα μπορούν να αντλούνται οι διευθύνσεις διαμονής και επικοινωνίας, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οι αριθμοί κινητού και σταθερού τηλεφώνου. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο μητρώο τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο εθνικό μητρώο επικοινωνίας για την ενημέρωση του μητρώου.

Στοιχεία εισοδήματος: Με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη, θα μπορεί να αντλείται το δηλωθέν εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας: Αν το φυσικό πρόσωπο είναι και επιτηδευματίας, με βάση τον ΑΦΜ η τράπεζα θα μπορεί να αντλεί τα στοιχεία: επωνυμίας, και τους ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή), καθώς και την έδρα και την ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας.