ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η νέα στρατηγική των ΕΛΠΕ

Η νέα στρατηγική των ΕΛΠΕ

Σε πλήρη επιχειρηματικό και εταιρικό μετασχηματισμό προχωρούν τα ΕΛΠΕ, μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο μετεξέλιξης. Στόχος, να καταστούν ένας ολοκληρωμένος όμιλος παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας, που θα προχωρήσει, με στοχευμένες επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη μείωση των εκπομπών CO2, στην ηλεκτροκίνηση και στην παραγωγή υδρογόνου, αλλά και στον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής δραστηριότητας των καυσίμων. Ο όμιλος αναζητεί ήδη το branding που θα ανταποκρίνεται στο νέο του προφίλ και σχεδιάζει τη μετατροπή του σε εταιρεία holding υπό την οποία θα «κρεμαστούν» διαφορετικές εταιρείες για κάθε μία από τις δραστηριότητές του.

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός των ΕΛΠΕ, με την ονομασία Vision 2020-2025, που παρουσίασε χθες σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, έχει διασφαλίσει τη στήριξη και των δύο μετόχων (ομίλου Λάτση και Δημοσίου). Ενδεικτική της στήριξης του Δημοσίου είναι η δήλωση του υπουργού Κώστα Σκρέκα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του στρατηγικού σχεδιασμού στον ίδιο από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ χθες το πρωί. «Απέναντι στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, ο όμιλος ΕΛΠΕ, με πλήρη στήριξη και συνεργασία των βασικών μετόχων, θα αναπτυχθεί ως ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος επενδύοντας σε τεχνολογίες και προϊόντα που θα δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του Δημοσίου», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Σιάμισιης παρουσίασε χθες τους πέντε άξονες του νέου στρατηγικού σχεδιασμού Vision 2020-2025, τονίζοντας ότι με την ολοκλήρωσή του θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, που θα είναι περισσότερο ποιοτική και όχι ποσοτική.

1. Ενεργειακή μετάβαση: Θα επιδιωχθεί η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ομίλου, με μείωση των εκπομπών CO2 κατά 50% έως το 2030 και ουδετερότητα το 2050. Επίσης, θα αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά τα παραγόμενα καύσιμα, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών (υδρογόνο), την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων πράσινου υδρογόνου, καθώς και την επέκταση στα βιοκαύσιμα, που θα αντικαταστήσουν μέρος της παραγωγής σε ορυκτά καύσιμα.

2. Πράσινη ανάπτυξη: Ο όμιλος στοχεύει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του στις ΑΠΕ. Ηδη διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών για έργα 1,2 με 1,3 GW, πολλά εκ των οποίων θα μπουν στη διαδικασία ωρίμανσης για υλοποίηση, ενώ θα υπάρξουν και κινήσεις όπως η εξαγορά του μεγάλου φωτοβολταϊκού έργου 200 μεγαβάτ στη Δυτική Μακεδονία. Τα ΕΛΠΕ στοχεύουν και σε επέκταση στην ηλεκτροκίνηση, δραστηριότητα που θα συστεγαστεί επιχειρηματικά με αυτή των ΑΠΕ μέσω μιας κοινής εταιρίας.

3. Εταιρική δομή: Ο όμιλος έχει ανάγκη από μια νέα εταιρική δομή, με ξεκάθαρα σχήματα ανά τομέα δραστηριοτήτων, προκειμένου, όπως είπε ο κ. Σιάμισιης, να υπάρχει αφενός καλύτερη εσωτερική οργάνωση και αφετέρου να διευκολύνεται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς διαφορετικά αξιολογούνται έργα ΑΠΕ και διαφορετικά η δραστηριότητα της διύλισης.

4. Εταιρική διακυβέρνηση: Πρόκειται για αλλαγές που δρομολογήθηκαν με την αλλαγή του καταστατικού και αφορούν την προσαρμογή μέχρι τις 17 Ιουλίου στον νέο νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά όλες τις εισηγμένες. Η διοίκηση των ΕΛΠΕ, όπως είπε ο κ. Σιάμισιης, προτίμησε, αντί μιας τυπικής προσαρμογής, να εισηγηθεί επί της ουσίας μεταρρύθμιση και αναβάθμιση του διοικητικού μοντέλου. Οι αλλαγές στο καταστατικό και η μείωση των μελών του Δ.Σ. από 13 σε 11, όπως και άλλες μεταβολές εσωτερικές, αποσκοπούν στην εκπλήρωση των κριτηρίων ESG, είπε ο κ. Σιάμισιης, αλλά και στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου οργανισμού.

5. Εικόνα του ομίλου: Εξετάζεται νέα εταιρική ταυτότητα και αλλαγή στο branding ΕΛΠΕ, δηλαδή στην ονομασία του ομίλου ενόψει του ενεργειακού μετασχηματισμού του. «Οταν βγαίνουμε στις διεθνείς αγορές, θέλουμε να μας βλέπουν ως κάτι περισσότερο από το πετρέλαιο», είπε ο κ. Σιάμισιης.