ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζωηρό ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τον «Ηρακλή»

Ζωηρό ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τον «Ηρακλή»

Περισσότεροι από 60 διεθνείς επενδυτές συμμετείχαν στο virtual road show της Bank of America και εξέφρασαν το αυξημένο ενδιαφέρον τους για την ελληνική οικονομία και ιδιαιτέρως για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση.

Μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται μεγάλα διεθνή επενδυτικά ονόματα όπως: Morgan Stanley, JP Morgan, Nomura, Goldman Sachs, UBS Asset Management, Davidson Kempner, Fosun, Nordea Investment Management, Oaktree, Brevan Howard Asset Management, Barings, Erste Group, Oceanwood Capital Management, Bluecrest Capital Management, Canada Pension Plan Investment, Garda Capital, Pharo Management, Massachusetts Financial Services, Carmignac, Quadriga Asset Managers, Point Break Capital Management κ.ά.

O υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός παρουσίασε στους επενδυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα, τον «Ηρακλή» για τη μείωση των κόκκινων δανείων, τονίζοντας την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της στρατηγικής της. 

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα μέσω του «Ηρακλή», η παράταση του οποίου έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, όπως είπε ο υφυπουργός Οικονομικών, αποτελεί μήνυμα αποφασιστικότητας της κυβέρνησης να συνεχίσει με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ποσοστά που προσεγγίζουν τον μέσο ευρωπαϊκό ορό. Συνοδευτική μεταρρύθμιση του «Ηρακλή ΙΙ» θα είναι η δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (Central Credit Registry) που θα παράσχει ανωνυμοποιημένη πληροφόρηση ως προς την πιστωτική κατάσταση των πελατών των τραπεζών. Η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς θα ενισχύσει τη διαφάνεια των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή» για τους ξένους επενδυτές. Οπως επεσήμανε ο κ. Ζαββός, ο «Ηρακλής» και οι λοιπές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα έχουν γυρίσει τη σελίδα για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες είναι έτοιμες και ικανές να παίξουν τον κρίσιμο ρόλο τους για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στόχος είναι ο αναγκαίος μετασχηματισμός του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στον εταιρικό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρών, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό, εφόσον πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης.

Παράλληλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η ενίσχυση τη ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται για την πλήρη αναθεώρηση του πλαισίου και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ θα υποστηριχθούν χρηματοδοτικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση εξετάζει κίνητρα για την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ενώ θα συμμετάσχει ενεργά στις διεργασίες που δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. green bonds, ενιαία ευρωπαϊκή εποπτεία κ.λπ.).