ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόκκινη κάρτα στο «σπάσιμο» των μεγάλων έργων ΑΠΕ σε μικρά

Κόκκινη κάρτα στο «σπάσιμο» των μεγάλων έργων ΑΠΕ σε μικρά

«Μπλόκο» στις μεθοδεύσεις κατάτμησης ενός μεγάλου έργου ΑΠΕ σε μικρά υποέργα, προκειμένου να επωφεληθούν από την ευνοϊκή αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το προνομιακό καθεστώς διασφάλισης εγγυημένων τιμών, βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετά μια λεπτομερή έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων για τέσσερις μικρούς αιολικούς σταθμούς ισχύος 3 μεγαβάτ έκαστος στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων και αφού διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κατάτμηση ενός ενιαίου έργου ισχύος 12 μεγαβάτ, η αρμόδια διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ έδωσε εντολή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας να διακόψει την υπό εξέλιξη αδειοδοτική διαδικασία των έργων. 

Η απόφαση του ΥΠΕΝ στηρίχθηκε σε στοιχεία που προσκόμισε στο πλαίσιο σχετικής έρευνας η Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα οποία είναι αποκαλυπτικά της κατάχρησης της νομοθεσίας για μικρά έργα ΑΠΕ που ακολουθείται από κάποιες εταιρείες και η οποία έχει καταγγελθεί από την ίδια την αγορά, καθώς οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό και συνθήκες νέας «φούσκας». Τα έργα, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, υποβλήθηκαν ταυτόχρονα στην υπηρεσία, έχουν τον ίδιο μελετητή (εταιρεία με την επωνυμία kIEFER και μελετητή τον Ιωάννη Φύσσα), ανήκουν στον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης και έχουν νόμιμο εκπρόσωπο έργου τον Χρήστο Πετρόχειλο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων είναι πανομοιότυπα για όλους τους σταθμούς, ενώ απέχουν μεταξύ τους από 3,1 έως 4,6 χλμ. περίπου. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας εντόπισε ελλείψεις στους φακέλους που κατέθεσε η εταιρεία, ενώ όσον αφορά το τεύχος τεκμηρίωσης συμβατότητας με το ειδικό χωροταξικό, υπήρχε σε κάθε φάκελο, αλλά ήταν όλα πανομοιότυπα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει το ΥΠΕΝ ότι το ίδιο μελετητικό γραφείο με την επωνυμία kIEFER και τον ίδιο μελετητή, Ιωάννη Φύσσα, κατέθεσε άλλους πέντε φακέλους αιτήσεων για μικρά έργα αιολικών ισχύος 3 MW έκαστο στην ίδια περιοχή του Ασπροποτάμου, επίσης με τεχνικά χαρακτηριστικά πανομοιότυπα των τεσσάρων που διερευνήθηκαν. Και τα πέντε αυτά έργα χωροθετούνται εντός περιοχών δικτύου Νatura 2000, ενώ η Περιφέρεια διαπίστωσε επιπλέον και σοβαρές ελλείψεις στους σχετικούς φακέλους, τους οποίους και έθεσε στο αρχείο, διακόπτοντας τη διαδικασία αδειοδότησης. 

Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ διαπιστώνει ότι «επιχειρήθηκε κατάτμηση ενός εν τοις πράγμασι ενιαίου έργου (συνολικής ισχύος 12 μεγαβάτ), έτσι ώστε αυτό να εμφανιστεί ως τέσσερα επιμέρους έργα, με σκοπό την υπαγωγή αυτών στη Β κατηγορία και την επίσπευση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους». Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, θα μπορούσε να ακολουθηθεί η όλη διαδικασία για ένα ενιαίο έργο, το οποίο ωστόσο, λόγω μεγαλύτερης ισχύος, θα υπαγόταν στην Α κατηγορία, θα υπαγόταν δηλαδή στην υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) και διαβούλευσης αυτής. Η κατάτμηση αυτή, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οδηγεί σε παράκαμψη της πιο σύνθετης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπονομεύει την επαρκή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η μέθοδος της κατάτμησης είναι ένα ζήτημα που απασχολεί συνολικότερα την αγορά των ΑΠΕ. Μέσω αυτής, μικρά έργα που καταλήγουν στον ίδιο εταιρικό φορέα περνούν κάτω από τα «ραντάρ» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όταν τα μεγάλα αναμένουν μήνες για την έκδοση ΑΕΠΟ, προπορεύονται έτσι στη σύνδεση χωρητικότητας με το δίκτυο και παράλληλα κλείνουν εγγυημένες τιμές, καθώς ο νόμος τα εξαιρεί από τις δημοπρασίες, στις οποίες προκρίνονται έργα με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την εταιρεία kIΕFER υπάρχουν καταγγελίες για αντίστοιχη μεθόδευση κατάτμησης φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 100 MW σε 196 έργα των 499,9 KW και 999 ΚW στην περιοχή Μεσιανής της Δυτικής Μακεδονίας.