ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στήριξη εστίασης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Προθεσμίες και δικαιούχοι

Στήριξη εστίασης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Προθεσμίες και δικαιούχοι

Από αύριο, Παρασκευή, στις 10:00 π.μ. μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου, στις 15:00, θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους οι επιχειρηματίες εστίασης, προκειμένου να επιχορηγηθούν, στο πλαίσιο στήριξής τους εξαιτίας του κορωνοϊού.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 330.000.000 ευρώ και θα επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η επιστρεπτέα προκαταβολή υπολογίζεται επί του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). 

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,

56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,

56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,

56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Πώς γίνεται η υποβολή

Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων: www.ependyseis.gr/mis

Με την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα θα εμφανίζεται το ποσό που δικαιούται ο κάθε δικαιούχος, ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων.