ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα γλιτώσετε τον φόρο

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα γλιτώσετε τον φόρο

Ακόμα και με την κοινοποίηση εξωδίκων στους μισθωτές θα μπορούν να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τη φορολόγηση των ενοικίων που δεν εισέπραξαν το 2020. 

Η κοινοποίηση του εξωδίκου πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του δικαιούχου εφόσον έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Αμέσως μετά ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στην εφορία τη διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 28 Ιουλίου, αποπληρώνοντας τον φόρο που προκύπτει σε 8 μηνιαίες δόσεις. 

Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30 Ιουλίου και κάθε μία από τις επόμενες 7 δόσεις μέχρι τα τέλη των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2021, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022. Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ, με έκπτωση 3%, μέχρι τις 30 Ιουλίου. Επίσης, όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους χωρίς πρόστιμο έως τις 27 Αυγούστου.

Στο μεταξύ, τη μείωση των φόρων και στους δύο γονείς με εξαρτώμενα τέκνα, που είναι σε διάσταση, έχουν διαζύγιο, ή λύση συμφώνου συμβίωσης προβλέπει απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την απόφαση και δεδομένου ότι στην ανατροφή των τέκνων συμμετέχουν από κοινού και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / σύμφωνο συμβίωσης, οι διατάξεις της νομοθεσίας που ορίζουν τη μείωση του φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων εφαρμόζονται και για τους δύο γονείς με εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή και ατομική αγροτική δραστηριότητα.