ΑΝΑΛΥΣΗ

Επιστροφή στην κανονικότητα για την Τράπεζα της Αγγλίας

Επιστροφή στην κανονικότητα για την Τράπεζα της Αγγλίας

Η εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) κατά τη διάρκεια του 2020 και στις αρχές του 2021 ήταν μια απαραίτητη και αναλογική απάντηση στην πρωτοφανή πανδημία και τη συνεπαγόμενη ύφεση. Εντούτοις, τώρα έχει εκκινήσει η ζωηρή ανάκαμψη, οπότε και οι πολιτικές οφείλουν να προσαρμοστούν. Εμείς αξιολογούμε τις οικονομικές προοπτικές και την πολιτική της BoE και συνάγουμε ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτον, όταν η εποχή επανέρχεται στην κανονικότητα, τότε αναλόγως πρέπει να κινηθούν και οι πολιτικές.

Μετά την κατάρρευση της Lehman η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας δεν έγινε, διότι επικρατούσε πολιτική αβεβαιότητα και υπήρξε ανάγκη να στηριχθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και να αποκατασταθούν οι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα. Το σήμερα διαφέρει από το τότε. Οι πολύ χαλαρές πολιτικές της ΒοΕ συμβάλλουν σε μία δυναμική κυκλική ανάκαμψη μετά την πανδημία. Δεδομένου ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάκαμψης, αφενός εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις αφετέρου οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξάνονται και η ζήτηση και η διαθεσιμότητα των πιστώσεων είναι έντονες. Δεύτερον, η αύξηση των επιτοκίων ενδέχεται να γίνει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Σε σχέση με τις προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξη και βιώσιμο πληθωρισμό με ρυθμό πάνω από τον στόχο της τράπεζας για το 2%, η νομισματική πολιτική διευκολύνεται πολύ. Τα πραγματικά επιτόκια μπορούν να συνεχίσουν να μειώνονται, ενόσω αυξάνονται οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό και η BoE διατηρεί τεχνηέντως χαμηλά τα επιτόκια διά μέσου των αγορών περιουσιακών στοιχείων. Αναμένουμε από την Τράπεζα να αρχίσει μία σταδιακή εξομάλυνση των πολιτικών της το 2022, αφότου ολοκληρώσει το πρόγραμμα απόκτησης τίτλων έως την εκπνοή του 2021.

Περιμένουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 15 μονάδες βάσης τον Αύγουστο του 2022, ενώ η επόμενη θα έλθει και θα είναι της τάξεως των 25 μονάδων βάσης τον Νοέμβριο και πλέον έως τη λήξη της χρονιάς αυτής το τραπεζικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 0,5%. Τρίτον, θα πρέπει να επισημανθεί πως η εξομάλυνση της πολιτικής δεν σημαίνει πως καθίσταται αυστηρότερη. Η χρηματοοικονομική πολιτική δεν θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα, σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν στους προηγούμενους οικονομικούς κύκλους. Αλλωστε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εισήλθαν στην πανδημία του κορωνοϊού με επαρκές κεφάλαιο και ρευστότητα. Κι ενώ οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εξασφάλισαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα αποθέματα κεφαλαίων από τις τράπεζες, αυτά δεν κρίθηκαν τελικά απαραίτητα.  Η αποκατάσταση των κανονισμών λειτουργίας του κλάδου δεν θα προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές στους όρους των χορηγήσεων. Τέλος, και οι περαιτέρω σημαντικές αυξήσεις των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων έως το 2,3% μέχρι τα τέλη του 2023 αντικατοπτρίζουν μια ισχυρή ανοδική πορεία.

* Οι κ. Kallum Pickering και Peter Richardson είναι οικονομολόγοι της Berenberg Bank.