ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουραγός η Ε.Ε. σε τεχνητή νοημοσύνη και blockchain

Ουραγός η Ε.Ε. σε τεχνητή νοημοσύνη και blockchain

Επενδυτικό χάσμα ύψους 10 δισ. ευρώ κρατά πίσω την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς είναι αναγκαίες επενδύσεις αυτού του ύψους ετησίως προκειμένου να μπορέσει να διατηρηθεί στην παγκόσμια κούρσα τεχνητής νοημοσύνης και blockchain. Στην εκτίμηση αυτή καταλήγει σχετική έκθεση που εκπόνησαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την πορεία των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και blockchain και με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, blockchain και το μέλλον της Ευρώπης: Πώς οι ανατρεπτικές τεχνολογίες δημιουργούν ευκαιρίες για μια “πράσινη” και ψηφιακή οικονομία».

Η εν λόγω έρευνα, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, εκπονήθηκε από τη Συμβουλευτική Ομάδα Χρηματοδότησης Καινοτομίας της ΕΤΕπ σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT) στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin, μια κοινή πρωτοβουλία της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της καινοτομίας στην Ευρώπη. Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει ότι, σε σύγκριση με τους μεγάλους παγκόσμιους ανταγωνιστές, η Ευρωπαϊκή Ενωση υστερεί στην ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και blockchain. Ειδικότερα η Ε.Ε. αντιπροσωπεύει μόνο το 7% των ετήσιων επενδύσεων χαρτοφυλακίου και στις δύο τεχνολογίες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα από κοινού το 80%. Ωστόσο, για να καλύψει το κενό, η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί να βασιστεί στον ηγετικό της ρόλο στην έρευνα υψηλής ποιότητας και στην τεράστια δεξαμενή ψηφιακού ταλέντου που διαθέτει.

Παρουσιάζοντας την έκθεση, η αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και υπεύθυνη για τις επενδύσεις στην καινοτομία, Τερέζα Τσερβίνσκα, τόνισε πως η Ε.Ε. πρέπει «να επενδύσει περισσότερα και ταχύτερα ιδιαιτέρως στις πιο πρόσφατες νεοφυείς εταιρείες». Προσέθεσε πως οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. διαθέτουν το ιδεώδες εργαλείο για να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των τεχνολογιών δεδομένων, να τελειοποιήσουν τις σχετικές έρευνες και να οικοδομήσουν μια Ευρώπη πιο «πράσινη» με μια κοινωνία πιο έξυπνη και έτσι πιο ισχυρή. Τόνισε επίσης πως «η τεχνητή νοημοσύνη  και οι τεχνολογίες blockchain είναι κρίσιμες για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς προσφέρουν άνευ προηγουμένου ευκαιρίες διευκολύνοντας τον μετασχηματισμό της οικονομίας σε ψηφιακή  και “πράσινη”». Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης άπτονται ευαίσθητων θεμάτων ενώ η τεχνολογία blockchain προβληματίζει για τους κινδύνους που εγκυμονεί, η κ. Τσερβίνσκα δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει πως «παράλληλα με τις αναγκαίες επενδύσεις πρέπει  να διασφαλίσουμε πως η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών επικεντρώνεται αλλά και σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες».