ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διασύνδεση ανέργων με την αγορά εργασίας

Διασύνδεση ανέργων με την αγορά εργασίας

Με στόχο τη σταδιακή ένταξη των άνεργων δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) στην αγορά εργασίας προχωρεί από την 1η Ιουνίου η υλοποίηση δύο ακόμη δράσεων. 

Πρόκειται για μια υποχρέωση της χώρας μας έναντι των δεσμεύσεων που διατηρεί προς τους Ευρωπαίους εταίρους της στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Οι δράσεις διασύνδεσης απευθύνονται σε δικαιούχους του ΕΕΕ που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ηλικίας 20-60 ετών και οι οποίοι, εφόσον κληθούν, είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν σε δράσεις όπως:

α) Ενημέρωση από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου ή το κέντρο κοινότητας για τις λεγόμενες «Υπηρεσίες 2ου πυλώνα». Σε προγραμματισμένες συνεδρίες, γίνεται εκτίμηση των αναγκών του κάθε άνεργου δικαιούχου του επιδόματος και διασύνδεση με προγράμματα και παροχές που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του, όπως, για παράδειγμα, επίδομα στέγασης, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομική συνδρομή, εξειδικευμένες υπηρεσίες για παιδιά, ΑμεΑ κ.λπ.

β) Δημιουργία ατομικού σχεδίου δράσης που θα καταρτίζεται αφού ο ωφελούμενος θα περνά από συνέντευξη με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Μετά την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου, ο ωφελούμενος θα μπορεί δυνητικά να παραπεμφθεί σε υφιστάμενες δράσεις κατάρτισης/απασχόλησης. Εάν παρέλθει ένας μήνας από την έγκριση της χορήγησης επιδόματος χωρίς να έχει συμπληρωθεί το ατομικό σχέδιο δράσης, το επίδομα διακόπτεται.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα μετά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους για συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.