ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Παράθυρο» για παράταση στις εταιρείες διαχείρισης δανείων

«Παράθυρο» για παράταση στις εταιρείες διαχείρισης δανείων

Τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου χάριτος που έχουν οι εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του «Ηρακλή» θα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Η διάταξη, που πήρε το πράσινο φως από την Κομισιόν, θα περιληφθεί στον νόμο για την επέκταση του «Ηρακλή» κατά 18 μήνες («Ηρακλής ΙΙ») και, όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης που δημοσιεύθηκε προχθές, θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εφαρμόσουν τη στρατηγική τους για τη μείωση των κόκκινων δανείων και να περιορίσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα τέλη του 2022. 

Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια του «Ηρακλή» είχαν ζητήσει παράταση για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα επιχειρησιακά πλάνα που έχουν υποβάλει, από τους 24 στους 36 μήνες, επικαλούμενες τις δυσμενείς συνθήκες που προκάλεσε η αναστολή των πλειστηριασμών για μακρύ χρονικό διάστημα. Η διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα παράτασης εφόσον ισχύουν «εξαιρετικές συνθήκες».

Στην έκθεση διαπιστώνεται ουσιαστική μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 30,2%, κάνοντας χρήση των κρατικών εγγυήσεων ύψους 12 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό των NPEs παραμένει το υψηλότερο στη Ζώνη του Ευρώ και θα απαιτηθούν άλλα 12 δισ. ευρώ κρατικών εγγυήσεων για τη μείωση σε μονοψήφιο ποσοστό. Η Κομισιόν σημειώνει ότι η ομαλή μετάβαση των δανειοληπτών σε έναν «κανονικό τρόπο πληρωμής» υποστηρίζεται κυρίως από το καθεστώς επιδότησης που έχει παράσχει το κράτος μέσω των προγραμμάτων «Γέφυρα 1 και 2», επισημαίνει ωστόσο ότι «οι αρνητικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς μέρος των αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών ενδέχεται να ανακύψουν το β΄ εξάμηνο του 2021 ή στις αρχές του 2022, ιδίως μετά την άρση διαφόρων κρατικών προγραμμάτων στήριξης». 

«Η κατάργηση στο μέλλον των κρατικών μέτρων στήριξης ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των τραπεζών να διατηρήσουν τα σημερινά επίπεδα πιστωτικής αύξησης», που στηρίχθηκε κατά βάση από τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επισημαίνει η Κομισιόν. «Ο θετικός αντίκτυπος αυτών των προγραμμάτων ενίσχυσε την καθαρή πίστωση στις επιχειρήσεις, οι οποίες συνέχισαν να παρουσιάζουν ρεκόρ 12μηνης πιστωτικής ανάπτυξης, φθάνοντας το 10,3% τον Φεβρουάριο του 2021», υπογραμμίζει η Κομισιόν, ενώ «το κόστος δανεισμού παρέμεινε σταθερό σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα όσον αφορά τις μεγάλες εταιρείες, σε αντίθεση με τις μικρότερες επιχειρήσεις, όπου παρατηρήθηκαν μικρές αυξήσεις, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο». 

Οσον αφορά τις τράπεζες η Κομισιόν επισημαίνει την υψηλή εξάρτησή τους από τα χρηματοοικονομικά κέρδη, αλλά και την αδύναμη ποιότητα των κεφαλαίων τους, που ενσωματώνει υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC). «Καθώς η πρόταση της ΤτΕ για τη σύσταση εταιρείας διαχείρισης ενεργητικού (AMC) έχει εγκαταλειφθεί», σημειώνεται στην έκθεση, η Κομισιόν «ενθάρρυνε τις Αρχές να συνεργαστούν με Ευρωπαίους εταίρους και να ολοκληρώσουν γρήγορα μια τροποποίηση νόμου για το DTC». 

Υπό αναθεώρηση τελεί επίσης το καθεστώς που διέπει τη στρατηγική του ΤΧΣ, τη διάρκεια ζωής του, τη διακυβέρνηση, τα ειδικά δικαιώματα, την πολιτική εκποίησης από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, που θα πρέπει να εξεταστούν έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Τέλος, η Κομισιόν διαπιστώνει καθυστέρηση στη δημιουργία του φορέα απόκτησης ακινήτων, που θα αγοράζει την πρώτη κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά, όπως σημειώνει, η καθυστέρηση αυτή «δεν θα επηρεάσει την εφαρμογή των άλλων πτυχών του νέου πτωχευτικού πλαισίου» που, όπως είναι γνωστό, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή με την ενεργοποίηση και του εξωδικαστικού μηχανισμού.