ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

42.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2»

42.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2»

Στις 42.000 ανήλθαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» του υπουργείου Οικονομικών, για το οποίο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στα τέλη Μαΐου. Το πρόγραμμα επιδοτεί για οκτώ μήνες τις δόσεις των δανείων ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση, εμφανίζοντας μείωση του εισοδήματός τους κατά 20% τουλάχιστον και αποτελεί σημαντική ανάσα στήριξης της επιχειρηματικότητας για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το «Γέφυρα 2» τρέχει παράλληλα με το πρόγραμμα για την επιδότηση των δόσεων των δανείων πρώτης κατοικίας, το «Γέφυρα 1», στο οποίο έχουν ενταχθεί περίπου 160.000 δανειολήπτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δανειοληπτών που θα επιδοτηθούν μέσω και των δύο προγραμμάτων σε περίπου 200.000.

Μέσω του «Γέφυρα 2» επιδοτούνται τόσο τα εξυπηρετούμενα δάνεια όσο και τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται ή είχαν καταγγελθεί έως τα τέλη του 2018 και προκειμένου να δοθεί η επιδότηση, τα δάνεια αυτά θα παρακολουθούνται έως και 18 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης. Συγκεκριμένα, η διάρκεια της παρακολούθησης του δανείου είναι 6 μήνες μετά τη διακοπή της επιδότησης για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, 12 μήνες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και 18 μήνες για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσθετα ευνοϊκά μέτρα θα ισχύουν για 14 μήνες σε ό,τι αφορά τα εξυπηρετούμενα δάνεια και 20 μήνες σε για τα μη εξυπηρετούμενα και 24 μήνες σε ό,τι αφορά τα καταγγελμένα. 

Εκτός από την επιδότηση, το υπουργείο Οικονομικών έχει εγκρίνει πρόσθετες διευκολύνσεις και για τις τρεις κατηγορίες δανείων. Ειδικά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια οι τράπεζες καλούνται να εφαρμόσουν για όλη τη διάρκεια της επιδότησης και τη διάρκεια παρακολούθησης της οφειλής, συμπληρωματικά μέτρα, όπως:

• Μείωση επιτοκίου ρύθμισης κατά 10% έναντι αυτού που ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση του δανείου.
• Διαγραφή ποσοστού των τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων.
• Διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου.
• Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής.

Για τους ενήμερους οφειλέτες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, συμπληρωματικά της ενισχυμένης επιδότησης από το κράτος που φθάνει το 90%, οι τράπεζες δεσμεύονται ότι για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση και η παρακολούθηση του δανείου δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης, δηλαδή των όρων που αφορούν το κεφάλαιο, την τιμολόγηση και τη διάρκεια δανείου, κατά τρόπο που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η διάταξη, «να είναι δυσμενέστερος για τον οφειλέτη».