ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πανδημία πληγώνει οικονομικά τους Ευρωπαίους

Η πανδημία πληγώνει οικονομικά τους Ευρωπαίους

Δυσαρεστημένοι με τα μέτρα στήριξης είναι έξι στους 10 Ελληνες, καθώς μόνον το 37% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνει ικανοποιημένο με τον βαθμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών στην καταπολέμηση της πανδημίας. Η εικόνα προκύπτει από τη νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διεξήχθη την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου και φέρει  το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της Ε.Ε. να ανέρχεται κατά μέσον όρο στο 44%. Η έρευνα καταδεικνύει επίσης ότι οι πολίτες της Ε.Ε. νιώθουν τoν αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού, τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην οικονομική τους κατάσταση. 

Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ενήμεροι σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η Ε.Ε. αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πανδημίας και το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ανοιξη του 2021 δείχνει γενικότερα ισχυρή στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και ευρεία συναίνεση ότι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η πανδημία, αντιμετωπίζονται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, 31% των Ευρωπαίων έχουν ήδη δει την οικονομική τους κατάσταση να επηρεάζεται αρνητικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50% για την Ελλάδα. Ενα ποσοστό της τάξεως του 26% επιπλέον αναμένει ότι αυτό πρόκειται να συμβεί – με το 30% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα να δίνει αυτή την απάντηση. Το συνολικό 57% που απάντησε με αυτούς τους δύο τρόπους αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των πολιτών σε επίπεδο Ε.Ε., όμως προκύπτει πως οι Ελληνες έχουν σαφώς αρνητικότερη εικόνα, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 80%.

Παρά τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, η πλειονότητα των ερωτηθέντων, και συγκεκριμένα ποσοστό 58%, πιστεύει ότι τα οφέλη για την υγεία που προέκυψαν από τα περιοριστικά μέτρα στη χώρα τους υπερτερούν της οικονομικής ζημίας που πιθανώς αυτά επέφεραν. Με τη δήλωση αυτή φαίνεται να συμφωνεί το 55% των πολιτών στην Ελλάδα. Την ίδια γνώμη έχουν και οι πολίτες στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., γεγονός που υποδηλώνει αλλαγή στη στάση των πολιτών σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2020, όταν με μικρή πλειοψηφία οι πολίτες έκριναν ότι η οικονομική ζημία ήταν σημαντικότερη, σύμφωνα, πάντα, με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν καλά τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ενωση για την καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών της, καθώς το 84% των Ελλήνων και 8 στους 10 Ευρωπαίους έχουν ακούσει, δει ή διαβάσει κάτι σχετικά με τα μέτρα ή τις ενέργειες της Ε.Ε. ως απάντηση στην πανδημία. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες, το 48%, σε ευρωπαϊκό επίπεδο γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα μέτρα.