ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Πειραιώς βγαίνει στις αγορές για να αντλήσει έως 400 εκατ. ευρώ

Η Πειραιώς βγαίνει στις αγορές για να αντλήσει έως 400 εκατ. ευρώ

Την έξοδο στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων μέσω τίτλων της κατηγορίας ΑΤ1 δρομολογεί εντός της εβδομάδας η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της υποχρέωσης που θέτει ο Single Resolution Board (SRB) για τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL), που πρέπει να διαθέτει κάθε τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη παρόμοια έκδοση που πραγματοποιεί από το 2009 ελληνική τράπεζα και το οριστικό ποσό της έκδοσης, που εκτιμάται ότι θα φθάσει έως τα 400 εκατ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα της ζήτησης και του επιτοκίου που θα διαμορφωθεί, το ύψος του οποίου εκτιμάται μεταξύ 8%-9%. 

Οι συναντήσεις με τους επενδυτές ξεκίνησαν χθες και κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs και UBS Investment Bank, ενώ joint bookrunners είναι οι Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley. Το ΑΤ1 είναι τύπου PNC5.5, δηλαδή perpetual με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο 5,5 ετών, ενώ οι αναμενόμενες αξιολογήσεις είναι Cs από τη Moody’s και CCC- από τη S&P. Οπως σημειώνεται στη σχετική παρουσίαση προς τους επενδυτές, η συναλλαγή βελτιστοποιεί και διαφοροποιεί την κεφαλαιακή βάση της Πειραιώς, διευκολύνει την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνολικές τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ύψους 11 δισ. ευρώ, ενισχύει τους δείκτες κεφαλαίου και μόχλευσης, αυξάνει περαιτέρω τα κεφαλαιακά μαξιλάρια, συμβάλλει στην επίτευξη των εποπτικών στόχων και στηρίζει τις αξιολογήσεις της συστημικής τράπεζας από τους οίκους. 

Οι εκδόσεις τύπου ΑΤ1 αποσκοπούν κυρίως στην κεφαλαιακή θωράκιση των τραπεζών και αποτελούν στόχους πάνω από τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια που ορίζει ο SSM. Το πρόγραμμα εκδόσεων της Τράπεζας Πειραιώς για το προσεχές έτος, έως και τον Ιανουάριο του 2022, ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί μέσω τίτλων της κατηγορίας AT1 και senior ομολόγων της κατηγορίας Tier II. Συνολικά η απαίτηση κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) ανέρχεται σε 23,33% έως το 2025, ενώ για το 2020 ο στόχος φθάνει το 16,1%. 

Τα ΑΤ1 αποτελούν την πιο ακριβή μορφή άντλησης κεφαλαίων μετά τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier II, τίτλους στους οποίους η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε δύο εκδόσεις, τον Ιούνιο του 2019 και τον Φεβρουάριο του 2020, αξίας 400 και 500 εκατ. ευρώ και με επιτόκιο 9,75% και 5,5%, αντίστοιχα.