ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρέος: Υψηλό, αλλά παραμένει διαχειρίσιμο

Χρέος: Υψηλό, αλλά παραμένει διαχειρίσιμο

Διαχειρίσιμο σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα χαρακτηρίζει το χρέος το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σε χθεσινή του ανάλυση, παρά τη μεγάλη αύξηση του λόγου δημοσίου χρέους/ΑΕΠ.

Μάλιστα, το Συμβούλιο εκτιμά ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες για την επόμενη δεκαετία προβλέπεται να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμά ότι έως το τέλος του α΄ τριμήνου του 2022 θα καταταγούν οι ελληνικοί τίτλοι σε επενδυτική βαθμίδα, επιτρέποντας τη συμμετοχή των ελληνικών τίτλων στο τακτικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι το χρέος παραμένει διαχειρίσιμο, επειδή συντρέχουν μια σειρά από παράγοντες. Πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, επισημαίνει, οι θετικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις που κατέγραψε η ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες διαχείρισής του.

Παράλληλα, υλοποιήθηκε με επιτυχία στρατηγική διαχείρισής του, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων την ομαλοποίηση του προφίλ λήξεως των ομολόγων του Δημοσίου και τη δημιουργία σημαντικού ταμειακού διαθεσίμου ασφαλείας (έφτασε τα 38,6 δισ. ευρώ), το οποίο εδραίωσε την εμπιστοσύνη των παραγόντων των διεθνών κεφαλαιαγορών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συμβουλίου, τα επόμενα χρόνια καθοριστική αναμένεται να είναι η αναπτυξιακή επίδραση των πόρων που θα διοχετευθούν στην οικονομία, κυρίως μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 (υπολογίζει περίπου 19 δισ. ευρώ), καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης (30,5 δισ. ευρώ), οι οποίοι θα συμβάλουν στην υποχώρηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, λόγω αύξησης του ΑΕΠ.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το ΕΔΣ υποστηρίζει ότι η υφιστάμενη σύνθεση του ελληνικού χρέους, το ύψος των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών και η διατήρηση χαλαρής νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, μπορούν να διασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή διαχείριση του ελληνικού χρέους και την τάση για ισχυρή αποκλιμάκωση του λόγου δημοσίου χρέους/ΑΕΠ μετά το 2021.

Ειδικά για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες το ΕΔΣ σημειώνει ότι σε όρους χρεολυσίων δεν ξεπερνούν τα 11,5 δισ. ευρώ έως το 2070. Ετσι, με τη βοήθεια και του ευνοϊκού επιτοκιακού περιβάλλοντος, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες για την επόμενη 10ετία θα παραμείνουν κάτω από 15% του ΑΕΠ.