ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων 9,3% για τον όμιλο Intralot στο πρώτο τρίμηνο

Αύξηση εσόδων 9,3% για τον όμιλο Intralot στο πρώτο τρίμηνο

Αυξημένα έσοδα κατά 9,3%, στα 102 εκατ. ευρώ, εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε ετήσια βάση, η Intralot, η οποία κατέγραψε και ενισχυμένα, κατά 55,4%, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) που ανήλθαν σε 24,4 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη Ebitda αυξήθηκαν ετησίως το πρώτο τρίμηνο κατά 56,4%, σε 20,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NIATMI) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 57,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

«Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν σημαντική αύξηση των εσόδων και του Ebitda, που οφείλεται στην ισχυρή λειτουργική απόδοση και την επιτυχή εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κόστους, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή ρευστότητα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε στρατηγικές αγορές με υψηλότερα περιθώρια, να υλοποιούμε νέα έργα, όπως στην Κροατία, και να εγκαθιστούμε το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, σηματοδοτώντας συνολικά μια πολύ υγιή λειτουργική απόδοση για το 2021», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Intralot Σωκράτης Κόκκαλης.

Τα παιχνίδια λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών του ομίλου, αποτελώντας το 63% των εσόδων, με τον αθλητικό στοιχηματισμό να έπεται, συμβάλλοντας κατά 19,1% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών. Τα VLTs και τα συμβόλαια τεχνολογίας αντιστοιχούν στο 8,7% (κάθε τομέας) του ενοποιημένου τζίρου, ενώ οι ιπποδρομίες – κυνοδρομίες αποτέλεσαν το 0,5% των συνολικών εσόδων.

Οι καθαρές πωλήσεις έπειτα από κέρδη νικητών (GGR) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 80,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, ετησίως, σημειώνοντας αύξηση 8,3%. Οι δραστηριότητες του ομίλου στη Βόρεια Αμερική, μέσω της Intralot Inc., βελτιώθηκαν, με τον κύκλο εργασιών και τα Ebitda να αυξάνονται κατά 21,8% και 81,8%, αντίστοιχα.

Η αύξηση των Ebitda που εμφάνισε ο όμιλος αποδίδεται στους ρυθμούς ανάπτυξης στις ΗΠΑ στα παιχνίδια λοταρίας και στη νέα ροή εσόδων αθλητικού στοιχηματισμού, τη βελτιωμένη απόδοση της τουρκικής εταιρείας Bilyoner και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων σε πολλές περιοχές δραστηριοποίησης.

Σε ετήσια βάση, το περιθώριο Ebitda επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 23,9%, σε σύγκριση με 16,8% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 (+7,1pps), ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων (κυρίως σε ΗΠΑ και Τουρκία), σε συνδυασμό με τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων.
Ως προς την επίδραση της πανδημίας, η αγορά των τυχερών παιχνιδιών εμφανίζει βελτίωση, ενώ η δραστηριότητα των παιχνιδιών λοταρίας στις ΗΠΑ επιδεικνύει έναν υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας.