ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στα κέρδη το 2020 για τον όμιλο «Αστήρ Παλάς»

Επιστροφή στα κέρδη το 2020 για τον όμιλο «Αστήρ Παλάς»

Στην κερδοφορία επέστρεψε κατά τη χρήση του 2020 η «Αστήρ Παλάς», η εταιρεία που –με μέτοχο το επενδυτικό σχήμα Apollo Investment Holdco– εκμεταλλεύεται το τουριστικό συγκρότημα Four Seasons Astir Palace και τον τουριστικό λιμένα της Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα, κατά την περασμένη χρήση η «Αστήρ Παλάς», σε επίπεδο ομίλου, εμφάνισε αυξημένα κατά 168% έσοδα, στα 145,4 εκατ. ευρώ και κέρδη προ χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda) 94,5 εκατ. ευρώ, από 3,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε 80,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,5 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να τοποθετούνται σε 291,4 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αυτή βελτίωση των επιδόσεων αποδίδεται στην πώληση σε εφοπλιστή, έναντι 112,5 εκατ. ευρώ, τριών από τα συνολικά 13 οικόπεδα στα οποία θα κατασκευαστούν ισάριθμες πολυτελείς κατοικίες. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου διαμορφώνονται σε 36,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια μειώθηκαν σε 175 εκατ. ευρώ έναντι 233,5 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση σχετίζεται με την αποπληρωμή 70 εκατ. ευρώ έναντι του ομολογιακού δανείου κατ’ εφαρμογή των όρων δανείου (cash sweep mechanism) που έχει λάβει η εταιρεία.

Το 2020 το Four Seasons εμφάνισε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας, ενώ καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις από το σύνολο των ξενοδοχείων του χαρτοφυλακίου της καναδικής αλυσίδας, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της «Αστήρ Παλάς». Βάσει των κρατήσεων του ξενοδοχείου μέχρι και τις 10 Μαΐου, οπότε το διοικητικό συμβούλιο της «Αστήρ» ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, οι προοπτικές για το 2021 «προμηνύονται εξαιρετικά ευοίωνες» σύμφωνα με τη διοίκηση της «Αστήρ Παλάς».

Υστερα από περισσότερα από δύο χρόνια από την ολοκλήρωση της ανακατασκευής των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, το επόμενο μεγάλο έργο της «Αστήρ Παλάς» περιλαμβάνει την ανάπλαση της μαρίνας Βουλιαγμένης, έργο προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Η ανάπτυξη θα έχει συνολική δόμηση 4.800 τ.μ., με υποδομές απαραίτητες για τη λειτουργία της μαρίνας, όπως λιμεναρχείο, τελωνείο και αίθουσα διαβατηρίου να καταλαμβάνουν περίπου τη μισή έκταση. Επίσης, περισσότερα από 15 εμπορικά καταστήματα θα κατασκευαστούν σε 1.000 τ.μ.

Ο τουριστικός λιμένας έχει χωριστεί σε τρεις τομείς. Στον πρώτο, με εμβαδόν 1.971 τ.μ., προβλέπεται η προστασία και αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, της αστικής χλωρίδας και πανίδας και στον δεύτερο (6.880 τ.μ.) προβλέπεται η δημιουργία αστικού πρασίνου και η κατασκευή φυλακίου εισόδου και περιπτέρου θέας (belvedere).

Το 2020 η «Αστήρ Παλάς» εξασφάλισε πρόσθετη, πενταετούς διάρκειας, δανειακή διευκόλυνση, κάνοντας χρήση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Το ύψος του νέου ομολογιακού δανείου ανήλθε σε 22 εκατ. ευρώ και καλύπτεται σε ποσοστό 80% με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με στόχο την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού, έως 160 εκατ. ευρώ, με καλύτερους όρους (μεγαλύτερη διάρκεια, μειωμένο περιθώριο), καθώς και την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης, η «Αστήρ Παλάς» βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις τράπεζες.