ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποζημίωση 534 ευρώ σε εποχικούς που δεν επαναπροσλήφθηκαν

Αποζημίωση 534 ευρώ σε εποχικούς που δεν επαναπροσλήφθηκαν

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ τον μήνα, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, θα λάβουν και οι εποχικά εργαζόμενοι που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης και δεν επαναπροσλήφθηκαν σε ξενοδοχειακά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία ως οδηγοί. Παράλληλα, θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το ποσό αυτό. Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο εργασιακό νομοσχέδιο, με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού και επισιτισμού. Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με υποβολή μονομερούς υπεύθυνης δήλωσής τους, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. Μάλιστα, οι αιτήσεις για τις μονομερείς αιτήσεις Μαΐου ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 25/6/2021 στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Ειδικότερα, δικαίωμα να υποβάλουν μονομερή δήλωση έχουν:

• Οι εργαζόμενοι  με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τον Μάιο 2021. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο, για όλο τον μήνα.

• Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτούργησαν αλλά που δεν επαναπροσλήφθηκαν κατά τον μήνα Μάιο 2021: και σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο, για όλο τον μήνα Μάιο.

• Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναπροσλήφθηκαν εντός του Μαΐου, υποβάλλουν υπεύθυνη  δήλωση για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

Παράλληλα, η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας δίνει γι’ αυτούς που θα επαναπροσληφθούν για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, τη δυνατότητα να ενταχθούν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» με κάλυψη επιπλέον και των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα που εργάζονται.

Οι λοιποί εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό, μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα μπορούν να ενταχθούν από 1ης Ιουνίου και έως 6 μήνες από την πρόσληψή τους στο πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, ακόμα και με συμβάσεις μικρότερης διάρκειας του εξαμήνου, και με επιπλέον 200 ευρώ επιδότηση, πλέον της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών.