ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Προβλήματα στη συμπλήρωσή τους

Φορολογικές δηλώσεις: Προβλήματα στη συμπλήρωσή τους

Η υγειονομική κρίση επηρεάζει την ορθή και έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δυσκολεύοντας τους φορολογουμένους και τους λογιστές, που αδυνατούν σε αρκετές περιπτώσεις να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Είναι ενδεικτικό ότι βεβαιώσεις αποδοχών από φορείς του Δημοσίου δεν έχουν αποσταλεί ακόμα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ δεν έχουν συμπληρωθεί ποσά που σχετίζονται με αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των εργαζομένων που ήταν σε αναστολή. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα πολλές οικογένειες δεν μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση για να προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα εντοπίζονται προβλήματα στους κωδικούς που αφορούν την απαλλαγή από τα τεκμήρια και πλέον ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποχρεωθούν να καταβάλουν πρόσθετους φόρους, ενώ με βάση τον νόμο, όπως τονίζει και το Οικονομικό Επιμελητήριο, απαλλάσσονται.

Παρά το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ καταβάλλει προσπάθειες να επιλυθούν όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, θα πρέπει και οι υπόλοιποι φορείς να προχωρήσουν στην άμεση αποστολή των στοιχείων προς την εφορία, ενώ θα πρέπει να δοθούν και παρατάσεις στην εγγραφή παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εντοπίζει προβλήματα τόσο στο Ε1 της φορολογικής δήλωσης όσο και στα έντυπα που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο ζητεί η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων να διαρκέσει τέσσερις μήνες. Συγκεκριμένα προβλήματα εντοπίζονται:  

• Στον Πίνακα 5 δεν μεταφέρονται καθόλου ή δεν μεταφέρονται σωστά τα στοιχεία των δευτερευουσών κατοικιών, δηλαδή πέραν της πρώτης και εμφανίζεται αντί της διεύθυνσης του ακινήτου ο αριθμός ορόφου της πρώτης κατοικίας.

Στους κωδικούς 735 – 736 (περίπτωση αγοράς ή χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων ή ανέγερσης οικοδομών) γίνεται αποδεκτό μόνο το ποσό της αξίας που υπόκειται σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (αντικειμενικής ή μεγαλύτερης πραγματικής) και όχι το πραγματικό της συναλλαγής (συμβολαίου), ενώ παράλληλα απορρίπτεται ως μη αποδεκτό και το πραγματικά καταβληθέν εντός του 2020, όπως από τον νόμο ορίζεται (περίπτωση δόσεων).

• Στους πληροφορικούς κωδικούς του Πίνακα 2 (023-024) δεν δύναται να επιλεγούν κατηγορίες φορολογουμένων που με βάση τα ισχύοντα κριτήρια δεν υπάγονται στην κάλυψη των ηλεκτρονικών πληρωμών και των τεκμηρίων δια-βίωσης, π.χ. πληττόμενοι. Συνέπεια του προηγούμενου και της ανυπαρξίας ανάλογου κωδικού ή άλλης ένδειξης είναι η μη εξαίρεση από την επιπλέον φορολόγηση και κατά συνέπεια τη μη απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης. 

• Στους κωδικούς 049 – 050 δεν έχουν καταχωρισθεί σωστά οι ηλεκτρονικές πληρωμές από τις τράπεζες, περιλαμβάνοντας ποσά που δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες, αλλά π.χ. και σε τυχόν ηλεκτρονικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του φορολογουμένου.

• Οι αποζημιώσεις και οι επιχορηγήσεις λόγω COVID-19 που δεν έχουν μέχρι σήμερα εμφανιστεί θα αναρτηθούν στον κωδικό 781, ενώ αφορούν πραγματικό εισόδημα και για χρηστικούς λόγους πρέπει να καταχωρισθούν στον κωδικό 617.

• Δεν έχουν αναρτηθεί τα διάφορα επιδόματα του ΕΦΚΑ (επιδόματα ασθενείας).

• Στο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) πρέπει να προσυμπληρωθεί σε ένα πεδίο το ποσό των αποζημιώσεων ιδιοκτητών ακινήτων λόγω COVID-19. Για την ορθή απεικόνιση των αποζημιώσεων, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο, θα πρέπει να ανοίξει η πλατφόρμα Μισθώσεων COVID-19 για αρχικές δηλώσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.

• Στο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) στον υποπίνακα «Αφορολόγητα έσοδα» του πίνακα ΣΤ δεν έχουν προσυμπληρωθεί από τους αρμόδιους φορείς οι αποζημιώσεις και οι επιχορηγήσεις λόγω COVID-19, οι ενισχύσεις πληγέντων κ.λπ. Επίσης, ο ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα αναρτήσει τις βεβαιώσεις εισφορών που είναι απαραίτητες στην υποβολή του Ε3. Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται αδύνατη εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί (17 Ιουνίου 2021) η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα των παγίων δαπανών.

Τα στοιχεία της έως τώρα εκκαθάρισης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί 539.545 δηλώσεις. Από την εκκαθάριση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Το 24,53% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 132.356 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 64,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 487 ευρώ.

• Το 58,16% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 539.545 εκκαθαριστικών σημειωμάτων, 313.821 είναι μηδενικά.

• Για το 17,30% των φορολογουμένων ή 93.368 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 199 ευρώ.