ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Teleperformance: Εμφάνισε αύξηση εσόδων τo 2020

Teleperformance: Εμφάνισε αύξηση εσόδων τo 2020

Αύξηση σε ποσοστό 25,51%, στα 346,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισε το 2020 έναντι του 2019 ο κύκλος εργασιών της Teleperformance που παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Η άνοδος αποδίδεται στην απόκτηση νέων πελατών από το εξωτερικό, με τα μεγαλύτερα έσοδα, ύψους 318 εκατ. ευρώ, να προέρχονται από τις υπηρεσίες τεχνικής και μη υποστήριξης πελατών.

Με τις επιδόσεις της περασμένης χρονιάς να μην έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, η εταιρεία κατέγραψε αυξημένα κατά 59% κέρδη μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν, κατά την περασμένη χρήση, σε 57,2 εκατ. ευρώ από 35,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 55,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ενισχυθεί κατά 54%, σε σχέση με το 2019. Τα ίδια κεφάλαια της Teleperformance διαμορφώνονται σε 126,3 εκατ. ευρώ από 86,1 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τοποθετούνται σε 131,5 εκατ. ευρώ από τις οποίες 68,5 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες.

Το 2020, η εταιρεία αύξησε τον αριθμό του προσωπικού της κατά περίπου 2.360 άτομα, σε 10.652 εργαζομένους, με την Teleperformance να δίνει έμφαση «στην προσέλκυση εργαζομένων με υψηλού επιπέδου κατάρτιση και από κάθε γωνιά του πλανήτη», όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της περασμένης χρονιάς. Η πλειονότητα των εργαζομένων, περίπου 2.500 άτομα, ανήκει στο ηλικιακό φάσμα των 26 έως 35 χρόνων, ενώ η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα υπαλλήλων (1.260 άτομα) εντοπίζεται στην κατηγορία 36 έως 45 ετών. Πέρυσι, οι δαπάνες της εταιρείας για μισθούς και ημερομίσθια ανήλθαν σε 174,6 εκατ. ευρώ από περίπου 140 εκατ. ευρώ, έχοντας ενισχυθεί λόγω της αύξησης του αριθμού εργαζομένων.

Η Teleperformance εκτιμά ότι οι θετικές επιδόσεις θα συνεχιστούν και τη φετινή χρονιά λόγω, κατά βάσιν, των διεθνών συνεργασιών και της ζήτησης για εξυπηρέτηση σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και μέσω πολυάριθμων καναλιών (τηλεφωνικώς, μέσω e-mail κ.λπ.). Κατά τη διοίκηση της εταιρείας, ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι «δείχνουν σταθερά εμπιστοσύνη στο διεθνές προφίλ της και στις επενδύσεις που πραγματοποιεί σε υποδομές και σε καταρτισμένο προσωπικό». Τα επόμενα σχέδια της Teleperformance περιλαμβάνουν την επέκταση της δραστηριότητάς της σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδας –διαθέτει υποκαταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά– και την ανάπτυξη επιπλέον ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης.

Η Teleperformance Hellas ιδρύθηκε το 1989 και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική αγορά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Ανήκει στον πολυεθνικό όμιλο Teleperformance με έδρα τη Γαλλία και αποτελεί το περιφερειακό διαχειριστικό κέντρο για την περιοχή της Νότιας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, έχοντας υπό την ομπρέλα της τις θυγατρικές εταιρείες σε Αλβανία, Αίγυπτο, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιταλία, Λίβανο, Ρουμανία και Τουρκία.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Teleperformance Hellas συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους του μητρικού ομίλου, ο οποίος εμφάνισε, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, αύξηση εσόδων κατά 36%, στο 1,7 δισ. ευρώ. Η ελληνική θυγατρική εμφανίζει σημαντικές επιδόσεις όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε πολλές γλώσσες και ιδίως προς γερμανόφωνους πελάτες.