ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Intrum επέστρεψε στην Πειραιώς δάνεια 300 εκατ. ευρώ

Η Intrum επέστρεψε στην Πειραιώς δάνεια 300 εκατ. ευρώ

Ρυθμισμένα δάνεια ύψους 300 εκατ. ευρώ απέδωσε το 2020 πίσω στην Τράπεζα Πειραιώς η Intrum Hellas, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση του συνόλου των κόκκινων δανείων της Τράπεζας μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. 

Πρόκειται για δάνεια που είχαν μεταφερθεί προς διαχείριση στην Intrum και τα οποία αφού προηγουμένως ρυθμίστηκαν και ελέχθησαν ως προς την τήρηση της ρύθμισης, επέστρεψαν στην Τράπεζα ως εξυπηρετούμενα πλέον δάνεια. Η πρακτική αυτή, όπως εξηγεί ο επικεφαλής της Intrum Hellas Γιώργος Γεωργακόπουλος, αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς οι ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η εταιρεία ωριμάζουν σταδιακά και οδηγούν στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων που έχει αναλάβει προς διαχείριση. 

Εκτός από την επιστροφή των δανείων που διαχειρίζεται για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, η στρατηγική επενδυτικών κεφαλαίων (funds), όπως είναι ο σουηδικός όμιλος της Intrum, στον οποίο ανήκει κατά 80% η Intrum Hellas, προβλέπει και την επαναπώληση χαρτοφυλακίων που έχουν αγοράσει από τις τράπεζες και έχουν στην πλήρη κατοχή τους. Στην περίπτωση αυτή αγοραστές μπορεί να είναι οι ίδιες οι τράπεζες που μεταβίβασαν αυτά τα δάνεια και τα οποία, έχοντας περάσει το κρίσιμο τεστ της παρακολούθησης για ένα ικανό χρονικό διάστημα, μπορούν να χαρακτηριστούν εξυπηρετούμενα και να επιστρέψουν στην τράπεζα μέσω της επαναπώλησής τους.

Η Intrum Hellas σχεδιάζει άλλωστε να αναπτύξει το συμβουλευτικό σκέλος των υπηρεσιών προς τους πελάτες της, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και εξυγίανσης σε μικρές επιχειρήσεις, με στόχο όχι μόνο τη ρύθμιση των οφειλών τους, αλλά και την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό τους. Στη βάση αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους, έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμες μέσα από σχήματα συνένωσης με άλλες εταιρείες του κλάδου.

Να σημειωθεί ότι η Intrum Hellas διαχειρίζεται δάνεια συνολικών απαιτήσεων 50 δισ. ευρώ, καθώς εκτός από τη διαχείριση των δανείων της Τράπεζας Πειραιώς έχει προχωρήσει σε εξαγορές χαρτοφυλακίων άνω των 10 δισ. ευρώ. Στις συνολικές απαιτήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει επενδύσει ο σουηδικός όμιλος περιλαμβάνονται το χαρτοφυλάκιο Eclipse που εξαγόρασε από τη Eurobank, το χαρτοφυλάκιο Earth που εξαγόρασε από κοινού με την Carval από την Εθνική Τράπεζα, το χαρτοφυλάκιο  Aeolus που εξαγόρασε από την PQH, το Iris από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και το mezzanine τμήμα των τιτλοποιημένων δανείων Phoenix και Vega (συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. και 4,9 δισ. ευρώ αντίστοιχα). Ο όμιλος ως προνομιακός συνομιλητής βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και για την ανάληψη του υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου Sunrise της Τράπεζας Πειραιώς, η συνολική αξία του οποίου ανέρχεται στα 11 δισ. ευρώ.  

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2020, ο κύκλος εργασιών της Intrum Hellas, στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί ποσοστό 20%, ανήλθε στα 165 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 69,7 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) στα 52,6 εκατ. ευρώ και η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (397,8 εκατ. ευρώ) ανήλθε σε 17,5%.