ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιτία για αποεπενδύσεις οι τεχνολογικές αλλαγές

Αιτία για αποεπενδύσεις οι τεχνολογικές αλλαγές

Στον κλάδο της τεχνολογίας διοχετεύουν τα κεφάλαια που έχουν αντλήσει στο πλαίσιο αποεπενδύσεων οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ, την οποία αναδημοσιεύει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος. 

Σχεδόν 8 στις 10 εταιρείες (79%) που έχουν προχωρήσει σε κάποια αποεπένδυση απαντούν ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από εκποιήσεις διοχετεύθηκαν σε τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Το 65% απαντά ότι κατηύθυνε τα αντληθέντα κεφάλαια σε νέες αγορές, προϊόντα ή γεωγραφικές περιοχές, που ισχυροποιούν τη θέση της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις, σχεδόν στο σύνολό τους (94%), επιβεβαιώνουν ότι οι αλλαγές στο τεχνολογικό πεδίο επηρεάζουν άμεσα τα σχέδια εκποιήσεων. Το αντίστοιχο ποσοστό πριν από την πανδημία ήταν 59%. Τα δύο τρίτα (66%) δηλώνουν ότι η απόφαση για την πιο πρόσφατη εκποίηση τροφοδοτήθηκε από την υποαπόδοση του στοιχείου που αποεπενδύθηκε. 

Γιατί όμως αποεπενδύουν; Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανομή κεφαλαίων, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (76%) αναμένει ότι οι συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας της COVID-19 θα επιταχύνουν τα σχέδια αποεπενδύσεων. Επίσης, το 56% προγραμματίζει την επόμενη εκποίηση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. 

Επιπλέον, παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (τα κριτήρια ESG) διαδραματίζουν έναν ολοένα και αυξανόμενο κεντρικό ρόλο στις αποφάσεις για αποεπενδύσεις.