ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ακριβότερες οι αγορές από το εξωτερικό

Ακριβότερες οι αγορές από το εξωτερικό

Ολες οι εισαγωγές δεμάτων θα επιβαρύνονται με τον ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα προορισμού από 1ης Ιουλίου, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Ε. που ισχύει και στη χώρα μας. Επίσης, τα μικροδέματα αξίας έως 22 ευρώ που προέρχονται από τρίτες χώρες, και μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν από τον ΦΠΑ, εντάσσονται στο νέο πλαίσιο, καθώς από μελέτες της Κομισιόν διαπιστώθηκε ότι δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ η φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε 5 δισ. ευρώ ετησίως.

Ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της Ε.Ε. στον τομέα του ΦΠΑ, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-commerce), και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες, από 1ης Ιουλίου 2021 όλες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ, που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά και σήμερα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο. Αυτό σημαίνει πως οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγαθού. Σημειώνεται ότι η επιβολή ΦΠΑ στα μικροδέματα σχετίζεται με τον χρόνο εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση και είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο της ηλεκτρονικής παραγγελίας ή την έναρξη αποστολής από τον πωλητή. Συνεπώς, μεμονωμένοι εισαγωγείς ή ταχυδρομικές εταιρείες, που εισάγουν από 1.7.2021 μικροδέματα στη χώρα μας, ανεξαρτήτως ποσού, οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία και να καταβάλουν –κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του αγαθού– τον ΦΠΑ που ισχύει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., περίπου 150 εκατ. εισαγωγές μικροδεμάτων πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις χώρες της Ε.Ε.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιος που μένει στην Ελλάδα παραγγείλει μέσω πλατφόρμας ένα προϊόν αξίας 20 ευρώ, π.χ. από την Κίνα, το προϊόν θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ και συγκεκριμένα με συντελεστές 24%, 13% και 6%. Σήμερα για το ανωτέρω προϊόν και μέχρι το τέλος του μήνα δεν καταβάλλεται ΦΠΑ.

Ακριβότερες οι αγορές από το εξωτερικό-1Επίσης, στην περίπτωση που κάτοικος Ελλάδας παραγγείλει μέσω πλατφόρμας ένα προϊόν ανεξαρτήτως αξίας, π.χ. από Γαλλία, στην οποία ισχύουν συντελεστές 20%,10% και 5,5%, το προϊόν δεν θα επιβαρυνθεί με τον ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα αποστολής, αλλά με τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα με συντελεστές 24%, 13% και 6%.

Με βάση τα ανωτέρω:

– Οσοι από την 1η Ιουλίου αγοράσουν μικροδέματα αξίας έως 22 ευρώ από τρίτη χώρα θα καταβάλουν ΦΠΑ (24%, 13% και 6%).

– Οσοι από την 1η Ιουλίου αγοράσουν προϊόντα από χώρες όπως  Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο κ.λπ. θα δουν αυξήσεις, καθώς στις ανωτέρω χώρες ισχύει μικρότερος ΦΠΑ από την Ελλάδα. Αντίθετα φθηναίνουν οι αγορές από χώρες όπως Δανία, Φινλανδία, Κροατία, Ουγγαρία και Σουηδία που έχουν υψηλότερο ΦΠΑ από τον ελληνικό και πλέον τα προϊόντα που αγοράζονται από τις χώρες αυτές θα επιβαρύνονται με χαμηλότερο ΦΠΑ.  

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΦΠΑ θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές πολιτών που επιλέγουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα έσοδα που χάνουν έως σήμερα πολλές χώρες με τεράστιο όγκο εισαγωγών από τα διάφορα μικροδέματα δεν θα καταλήγουν πλέον στα ταμεία των χωρών που πραγματοποιούνται οι εξαγωγές-αποστολές, αλλά στα δικά τους ταμεία.

Για την Ελλάδα το νέο αυτό σύστημα, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια που γίνεται κατά της φοροδιαφυγής και να αυξήσει τα έσοδα από ΦΠΑ. Με το νέο σύστημα απλοποιούνται οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ε.Ε. και διασφαλίζονται τα έσοδα, δεδομένου ότι:

• Απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώα ΦΠΑ σε καθένα από τα κράτη-μέλη όπου πωλούν αγαθά.

• Καταργείται το υφιστάμενο καθεστώς πωλήσεων από απόσταση και επεκτείνεται η εφαρμογή της «μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας» για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως. Με την επονομαζόμενη μονοαπευθυντική θυρίδα – mini one stop, για τις πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και από τρίτες χώρες καταργείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την εισαγωγή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, εισάγοντας διευρυμένο ηλεκτρονικό σύστημα μονοαπευθυντικής θυρίδας – one stop shop για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

• Δημιουργείται νέα ηλεκτρονική πύλη για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως από τρίτες χώρες, με αξία κάτω των 150 ευρώ.

• Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αγαθών φορολογούνται όμοια και με τους ίδιους συντελεστές με τη φυσική παράδοση, με συντελεστή ΦΠΑ της χώρας του καταναλωτή.

• Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ εφαρμόζεται απλοποιημένο καθεστώς.

• Προβλέπονται απλοποιημένοι κανόνες για ευκολότερη συμμόρφωση με τους κανόνες τιμολόγησης. Για την υλοποίηση των νέων κανόνων τίθενται σε εφαρμογή τρία ηλεκτρονικά συστήματα (για εγκατεστημένους σε Ε.Ε., για εισαγωγές και για μη εγκατεστημένους σε Ε.Ε.).