ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως τις 2 Ιουλίου αιτήσεις στο πρόγραμμα κάλυψης των παγίων δαπανών

Έως τις 2 Ιουλίου αιτήσεις στο πρόγραμμα κάλυψης των παγίων δαπανών

Την παράταση της πρώτης φάσης του μέτρου στήριξης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, προκειμένου να παρασχεθεί επιπλέον χρόνος στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν το έντυπο Ε3, αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο. 

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται έως τις 2 Ιουλίου 2021, ενώ δεν αποκλείεται οι επιχειρήσεις να χρειασθούν περισσότερο χρόνο προκειμένου να οριστικοποιήσουν την υποβολή του εντύπου Ε3.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι υποβληθείσες αιτήσεις από επιχειρήσεις έχουν φθάσει τις 62.500, εκ των οποίων περίπου 43.000 είναι φυσικά πρόσωπα. 

Πρόκειται για επίπεδο το οποίο, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ανταποκρίνεται στους αρχικούς υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την περίμετρο των δικαιούχων. 

«Ωστόσο, προς διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων, το υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην εν λόγω παράταση, χωρίς να επηρεάζεται ο αρχικός σχεδιασμός, ο οποίος θέλει μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχει προχωρήσει και η β’ φάση του εν λόγω εργαλείου και να έχει χορηγηθεί η στήριξη που θα προκύψει για τους δικαιούχους», τονίζει το οικονομικό επιτελείο.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «επιδότησης παγίων δαπανών», ύψους 500 εκατ. ευρώ, γίνεται μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και οι δικαιούχοι θα λάβουν «πιστωτικό κουπόνι», το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως το τέλος του έτους για την αποπληρωμή φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που πρόκειται να πληρωθούν από 1ης Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η ενίσχυση αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 και το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει στο πλαίσιο του κρατικού πακέτου στήριξης. 

Πάγιες δαπάνες χαρακτηρίζονται αυτές που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 (παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα).