ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως τις 15 Ιουλίου η κατοχύρωση προστασίας μέσω νόμου Κατσέλη

Έως τις 15 Ιουλίου η κατοχύρωση προστασίας μέσω νόμου Κατσέλη

Σε 15νθήμερη παράταση σε όλους τους οφειλέτες που έχουν κάνει αίτηση στον νόμο Κατσέλη και δεν έχουν επικαιροποιήσει ακόμη τα στοιχεία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσανατολίζεται το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων όσων οφειλετών η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί ακόμη λήγει στα τέλη Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες μέσω της 15νθήμερης παράτασης θα δοθεί τελευταία ευκαιρία σε όσους δεν έχουν μέχρι σήμερα προλάβει να επανυποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. 

Υπενθυμίζεται ότι η επικαιροποίηση στοιχείων αφορούσε την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου ο οφειλέτης να κατοχυρώσει την προστασία που παρείχε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος καταργήθηκε με την έναρξη του νόμου για τη ρύθμιση χρεών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά έπρεπε να γίνει σε τακτές ημερομηνίες από τα τέλη Ιανουαρίου έως και τα τέλη Ιουνίου, ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε το αίτημα ένταξης στον νόμο Κατσέλη, και σύμφωνα με πληροφορίες η παράταση που θα δοθεί θα αφορά όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το πότε έληξε η ημερομηνία για την επικαιροποίηση των στοιχείων.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, 35.000 οφειλέτες έχουν επικαιροποιήσει ήδη τα στοιχεία τους και διατηρούν έτσι το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών τους με βάση την προστασία του νόμου Κατσέλη. Ο αριθμός αυτός θεωρείται ικανοποιητικός σε σχέση με τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανέρχονταν σε περίπου 40.000. Με δεδομένο ωστόσο ότι κάποιες υποθέσεις δεν εκδικάστηκαν στον προγραμματισμένο χρόνο εξαιτίας του ότι τα δικαστήρια παρέμειναν κλειστά λόγω της πανδημίας και ότι κάποιοι δανειολήπτες δεν επικαιροποίησαν εγκαίρως τα στοιχεία τους, θα δοθεί παράταση «σκούπα» που θα καλύπτει όλες τις προθεσμίες οι οποίες είχαν τεθεί με βάση τον νόμο για την ηλεκτρονική επανυποβολή της αίτησης.

Με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ο οφειλέτης αποδέχεται και την άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρήτου του, προκειμένου να ελεγχθεί και η ακρίβεια των στοιχείων του. Ετσι η επικαιροποίηση λειτουργεί ως ξεκαθάρισμα, αφού μέσω της πλατφόρμας οι αρχές και οι πιστωτές –είτε είναι τράπεζες είτε εταιρείες διαχείρισης– αντλούν όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία του ή τις καταθέσεις των οφειλετών, αλλά και τη μεταβολή που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αφενός εάν δικαιούνται την προστασία του νόμου και αφετέρου εάν είναι ή όχι στρατηγικοί κακοπληρωτές, μεταβιβάζοντας π.χ. περιουσιακά τους στοιχεία με δόλιο τρόπο για να διασφαλίσουν την προστασία. 

Με αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση και η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων θα επιταχυνθεί και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η οριστική εκκαθάριση όλων των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη θα έχει ολοκληρωθεί έως και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Υπενθυμίζεται ότι πολλές από τις εκκρεμείς υποθέσεις είχαν λάβει δικάσιμο για το 2030 και η επικαιροποίηση αποσκοπούσε στην επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης, αφού τα δικαστήρια και οι πιστωτές θα έχουν πλέον πρόσβαση σε αξιόπιστα φορολογικά στοιχεία του οφειλέτη. Προκειμένου να επισπευσθεί το κλείσιμο όλων αυτών των υποθέσεων, η διαδικασία συζήτησης θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.