ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Μόλις 8.517 οφειλέτες χρωστούν το 80% των 109,1 δισ.

Εφορία: Μόλις 8.517 οφειλέτες χρωστούν το 80% των 109,1 δισ.

Σε μόλις 8.517 οφειλέτες, που αντιπροσωπεύουν το 0,2% του συνόλου, και χρωστούν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αντιστοιχούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία 87,2 δισ. ευρώ, δηλαδή το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Τη μερίδα του λέοντος οφείλουν τα νομικά πρόσωπα, με ύψος ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία οφειλής 63,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται συστηματικά και μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, εντάθηκε τον τελευταίο χρόνο, καθώς στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών αυξήθηκε το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο κατά 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός τους σημείωσε αύξηση κατά 236 πρόσωπα. Μεταξύ αυτών οι οφειλές που αντιστοιχούν σε νομικά πρόσωπα αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που επεξεργάστηκε το Γραφείο, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος Απριλίου ήταν 109,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020. Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου του τρέχοντος έτους η αύξηση ήταν 1 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών ήταν 3.937.848, αυξημένος κατά 20.637 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στο άλλο άκρο, στην κατηγορία των οφειλετών με οφειλές κάτω των 50 ευρώ, ο αριθμός τους μειώθηκε, καθώς η ΑΑΔΕ διέγραψε, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, 86.076 οφειλέτες με χρέη κάτω από 10 ευρώ, εφαρμόζοντας τον σχετικό νόμο του 2019. Μεταξύ αυτών, 54.034 πρόσωπα είχαν οφειλές κάτω από 1 ευρώ. Ετσι, στην κατηγορία αυτή ανήκουν πλέον 853.435 οφειλέτες, με σύνολο οφειλών 9,7 εκατ. ευρώ.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλετών διαπιστώνεται αύξηση τόσο στο πλήθος των οφειλετών όσο και στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο.

Η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των οφειλετών εντοπίζεται στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και 500 ευρώ. Πρόκειται για 1.267.193 οφειλέτες, αυξημένους κατά 48.799, που οφείλουν 275,6 εκατ. ευρώ, 7 εκατ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι.

Πολυπληθέστερη κατηγορία παραμένει αυτή που οφείλει μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ. Πλησιάζει το 1,5 εκατομμύριο, έχοντας αυξηθεί κατά 37.117 από πέρυσι και οφείλει 3,5 δισ. ευρώ.

Μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ 270.245 οφειλέτες, 11.009 περισσότεροι από πέρυσι, οφείλουν 7,5 δισ. ευρώ.

Μεταξύ 100.000 και 1 εκατ. ευρώ χρωστούν 38.665 οφειλέτες, 1.878 περισσότεροι από πέρυσι. και οι οφειλές τους είναι 10,4 δισ. ευρώ.