ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με νομοθετική ρύθμιση η μεταφορά παγίων στον ΔΕΔΔΗΕ

Με νομοθετική ρύθμιση η μεταφορά παγίων στον ΔΕΔΔΗΕ

Με νομοθετική ρύθμιση που θα χαρακτηρίζει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία διανομής και θα επιτρέπει δυνητικά στη ΔΕΗ την απόσχισή του και την εισφορά του στον ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσει η μεταβίβαση της κυριότητας των παγίων του ΔΕΔΔΗΕ, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της πώλησης του 49% σε στρατηγικό επενδυτή. 

Η νομοθετική ρύθμιση που καταρτίζει αυτή την περίοδο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.Δ 1297/1972 για τις περιπτώσεις απόσχισης κλάδου μιας εταιρείας με πλήρη απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν. Στο μεταξύ, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ στην προχθεσινή του συνεδρίαση άνοιξε τον δρόμο για τη μεταβίβαση των παγίων, αναθέτοντας στην Grant Thornton έναντι αμοιβής 45 χιλιάδων τη σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης για τη διαπίστωση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και των υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στον ΔΕΔΔΗΕ. Ο ανεξάρτητος εκτιμητής θα λάβει υπόψη του ως ημερομηνία λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού την 31η Μαρτίου 2021, καθώς έχουν συνταχθεί οι οικονομικές καταστάσεις πρώτου τριμήνου και παράλληλα κρίνεται ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για να τεθούν υπόψη των επενδυτών τα οικονομικά στοιχεία και η έκθεση αποτίμησης εντός του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό της ΔΕΗ οι δεσμευτικές προσφορές από τα εννέα επενδυτικά σχήματα που προκρίθηκαν για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού αναμένονται στις 6 Αυγούστου και η έγκριση του προτιμητέου επενδυτή από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στις 11 Αυγούστου. Στις 7 Αυγούστου το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εγκρίνει την απόφαση απόσχισης κλάδου, καθώς επίσης τον προτιμητέο επενδυτή, τη συμφωνία αγοραπωλησίας (SHA) και τη συμφωνία μετόχων (SPA). Η έκτακτη γενική συνέλευση θα πρέπει να έχει αυξημένη απαρτία και οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν με πλειοψηφία δύο τρίτων. Στις 15 Οκτωβρίου προβλέπεται η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης για τη μεταβίβαση του 49% στον προτιμητέο επενδυτή και στις 10 Νοεμβρίου η έγκριση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. 

Η απόσχιση του κλάδου διανομής θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς η ΔΕΗ επιδιώκει τη διατήρηση της κυριότητας του κλάδου σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

Στον ΑΔΜΗΕ το δίκτυο της Κρήτης

Μέσα στον μήνα αναμένεται στο μεταξύ η μεταβίβαση των παγίων υψηλής τάσης της Κρήτης από τη ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ. Το δίκτυο υψηλής τάσης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά το διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ σε αντίθεση με το δίκτυο υψηλής τάσης στο ηπειρωτικό σύστημα, την κυριότητα και διαχείριση του οποίου έχει ο ΑΔΜΗΕ. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω της Πελοποννήσου, η ΔΕΗ έχει κληθεί από τη ΡΑΕ να μεταβιβάσει τα πάγια υψηλής τάσης της Κρήτης στον ΑΔΜΗΕ. Η μεταβίβαση θα γίνει αυτοδικαίως με την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που αναμένεται να καταθέσει το ΥΠΕΝ στη Βουλή μέσα στον μήνα στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση. Ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει τίμημα ύψους 42,5 εκατ. ευρώ, το οποίο υπολογίστηκε βάσει της ρυθμιστικής αξίας των παγίων, ενώ στη συνέχεια ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ θα αναθέσουν σε κοινό εκτιμητή την αποτίμηση της εμπορικής αξίας για να καλυφθεί τυχόν διαφορά που μπορεί να προκύψει.