ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική οικονομία: Έγινε πιο ανταγωνιστική το 2020

Ελληνική οικονομία: Έγινε πιο ανταγωνιστική το 2020

Κατά τρεις θέσεις βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή καταρτίζεται από το ΙMD (Institute for Management Development), με την Ελλάδα στη φετινή επετηρίδα (η οποία αφορά τις πολιτικές και την πορεία της χώρας το 2020) να καταλαμβάνει την 46η θέση μεταξύ 64 χωρών, από την 49η πέρυσι. Η προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής στις έκτακτες ανάγκες που προκάλεσε η πανδημία, οι μεταρρυθμίσεις, αλλά από την άλλη και η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων υπό τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν πέρυσι είναι οι βασικοί λόγοι για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε μία διετία η θέση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί συνολικά κατά 12 θέσεις.

Βεβαίως δεν λείπουν τα βαρίδια, η εξάλειψη των οποίων γίνεται δυσκολότερη μετά την πανδημία, όπως το χρέος (62η η Ελλάδα), η πιστοληπτική ικανότητα (57η θέση) και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (63η, στην προτελευταία θέση). Πρόκειται για βαρίδια, άλλωστε, στα οποία οφείλεται και το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τη βελτίωση της θέσης της στην παγκόσμια κατάταξη, παραμένει σε χαμηλή θέση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και συγκεκριμένα στην 21η θέση (μεταξύ 26 χωρών, καθώς δεν συμμετέχει στην επετηρίδα του IMD η Μάλτα).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι προκλήσεις που σύμφωνα με το IMD καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα και ειδικότερα η κυβέρνηση το 2021. Αυτές είναι: εισαγωγή ειδικών μέτρων για να περιοριστούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνέπειες από την πανδημία, διεύρυνση εθνικής παραγωγικής βάσης μέσα από την προώθηση βιομηχανικών επενδύσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, εισαγωγή ειδικών προγραμμάτων για τον μετασχηματισμό των εγχώριων βιομηχανικών κλάδων προς την 4η βιομηχανική επανάσταση και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.

Ελληνική οικονομία: Έγινε πιο ανταγωνιστική το 2020-1

H κατάταξη της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες διαμορφώθηκε ως εξής:

Οικονομική αποδοτικότητα: η Ελλάδα κατατάσσεται στην 52η θέση από την 55η στην περσινή επετηρίδα, με τις πιο υψηλές θέσεις να αφορούν το διεθνές εμπόριο (39η θέση) και τις τιμές (25η θέση).

Κυβερνητική αποτελεσματικότητα: η Ελλάδα διατηρήθηκε στην 52η θέση, όπως και στην περσινή επετηρίδα. Πάντως, το 2020 είχε βελτιώσει τη θέση της σε αυτόν τον δείκτη κατά 8 θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Πιο αδύνατο σημείο στον εν λόγω δείκτη είναι η φορολογική πολιτική (61η θέση), ενώ στα θετικά είναι η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις (35η θέση).

Επιχειρηματική αποτελεσματικότητα: η Ελλάδα κατατάσσεται στην 44η θέση έναντι της 51ης την προηγούμενη χρονιά, με ισχυρό «χαρτί» την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα (38η θέση).

Υποδομές: η χώρα διατηρήθηκε στην 39η θέση, με την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών να έχει ανακοπεί μάλλον οριστικά.

Οι τρεις υποδείκτες στους οποίους καταγράφηκε αξιόλογη βελτίωση ήταν η μακροχρόνια ανάπτυξη της απασχόλησης (στην 3η θέση), με την Ελλάδα βεβαίως να προέρχεται από μια μακρά περίοδο πολύ υψηλών ποσοστών ανεργίας, η προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής (11η θέση) και η διαφάνεια (19η θέση).

Από την έρευνα γνώμης μεταξύ στελεχών που περιλαμβάνει η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας κάθε οικονομίας προέκυψε ότι κυριότεροι παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστική είναι οι ακόλουθοι: υψηλό μορφωτικό επίπεδο (81,3%) και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό (76,6%).

Στις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστας, κάτι που σημαίνει στην πραγματικότητα ότι πρόκειται για αποτρεπτικούς στους επενδυτές παράγοντες, βρίσκονται το νομικό περιβάλλον (7,9%), η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης (10,9%) και το φορολογικό καθεστώς (12,5%).

Τις πρώτες τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του IMD κατέλαβαν η Ελβετία, η Σουηδία και η Δανία, ενώ στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Νότια Αφρική, η Αργεντινή και η Βενεζουέλα.

Σημειώνεται ότι ο εθνικός εκπρόσωπος του IMD στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΙΝΣΒΕ).