ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άμεσες ξένες επενδύσεις: Μειώθηκαν κατά 28,83% στην Ελλάδα το 2020

Άμεσες ξένες επενδύσεις: Μειώθηκαν κατά 28,83% στην Ελλάδα το 2020

Ορατό ήταν το στίγμα της πανδημίας στις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υποχώρησαν κατά 28,83% το 2020 σε σύγκριση με το 2019, υποχώρηση πάντως αρκετά μικρότερη από αυτή που καταγράφηκε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Εκθεσης Επενδύσεων της UNCTAD (πρόκειται για τον οργανισμό εμπορίου και ανάπτυξης του ΟΗΕ), οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2020 σε 3,572 δισ. δολάρια έναντι 5,019 δισ. δολαρίων το 2019. 

To 2020 μπορεί ουσιαστικά να ανέκοψε την αυξητική πορεία των ΑΞΕ, η οποία ήταν εμφανής την τελευταία πενταετία, όμως, παρά τη μείωση που σημειώθηκε πέρυσι, οι ΑΞΕ είναι μεγαλύτερες από τα επίπεδα του 2017 (3,485 δισ. δολάρια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση των ΑΞΕ στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτήν που καταγράφηκε παγκοσμίως την πρώτη χρονιά της πανδημίας και δη 35%, στο 1 τρισ. ευρώ από 1,5 τρισ. ευρώ το 2019. Επίσης, είναι πολύ χαμηλότερη από τη μείωση των ΑΞΕ στην Ευρώπη, όπου καταγράφηκε μείωση 80%, και γενικότερα από τη μείωση των ΑΞΕ στις ανεπτυγμένες χώρες, η οποία ήταν της τάξης του 58%. 

Παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία σε συνδυασμό με τη σημαντική εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την Κίνα και εν γένει την Ασία, οι ΑΞΕ στην Ασία αυξήθηκαν το 2020 σε σύγκριση με το 2019 κατά 4%.

Οι επενδύσεις ελληνικών κεφαλαίων σε άλλες χώρες διαμορφώθηκαν, σύμφωνα με την έκθεση της UNCTAD, σε 703 εκατ. δολάρια το 2020 έναντι 642 εκατ. δολαρίων το 2019, καταγράφοντας αύξηση 9,5%. Το απόθεμα ΑΞΕ στην Ελλάδα το 2020 διαμορφώθηκε σε 51,8 δισ. δολάρια το 2020 από 35,02 δισ. δολάρια το 2019. Το απόθεμα των εξερχόμενων από την Ελλάδα ΑΞΕ διαμορφώθηκε το 2020 σε 21,86 δισ. δολάρια έναντι 42,62 δισ. δολαρίων το 2019.