ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τηλεπικοινωνίες: Στην εκκίνηση το έργο για το δίκτυο οπτικών ινών

Τηλεπικοινωνίες: Στην εκκίνηση το έργο για το δίκτυο οπτικών ινών

Στο στάδιο της υποβολής δεσμευτικών προσφορών εισέρχεται το έργο ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB), ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπου οι ενδιαφερόμενοι καθορίζουν τις παραμέτρους του έργου. Η έναρξη υποβολής δεσμευτικών προσφορών εκκίνησε με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, με κύριο του έργου τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αναθέτουσα αρχή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το UFBB αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα – Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα στην Ευρώπη. Εχει προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με τα 300 εκατ. ευρώ να προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση. Το UFBB δημιουργεί περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps και στοχεύει στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων συνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου της «κοινωνίας των Gigabit». 

Η ΣΔΙΤ αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού των περιοχών παρέμβασης σε ποσοστό άνω του 99%, με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps. Στόχος είναι η κάλυψη της πλειονότητας των περιοχών της χώρας οι οποίες σήμερα δεν καλύπτονται από τους παρόχους, κινητοποιώντας ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ. 

Η πρόσκληση, που θα ισχύει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, απευθύνεται στα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, δηλαδή τις τρεις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ, Vodafone και Wind), τη ΔΕΗ, τις κοινοπραξίες της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την Grid Telecom, της Μυτιληναίος με τη ΜΕΤΚΑ EGN και τις δύο κατασκευαστικές εταιρείες Αβαξ και Intrakat.