ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση τριών ετών σε επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν επί 40 χρόνια

Παράταση τριών ετών σε επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν επί 40 χρόνια

Την αναστολή επιστροφής ενισχύσεων για τρία χρόνια επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους ακόμη και πριν από σχεδόν 40 χρόνια και δεν έχουν ολοκληρωθεί προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, σε επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια είχαν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 1262/1982, 1682/1987 και 1892/1990 και έχουν καταστεί υπόχρεες της επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υλοποίησής της, παρέχεται προθεσμία τριών ετών για την υλοποίηση της επένδυσης, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται η είσπραξη της οφειλής, καθώς και τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης. Βεβαίως προκαλεί εύλογα απορίες τουλάχιστον για το πώς είναι δυνατόν έπειτα από τόσα χρόνια να μην έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή τέτοιων οφειλών και να υπάρχουν ακόμη υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου.

Προκειμένου να παρασχεθεί η παραπάνω προθεσμία των τριών ετών θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υποβολή αίτησης του επενδυτή εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόμενης από επιχειρηματικό πλάνο ολοκλήρωσης της επένδυσης και θέσης αυτής σε παραγωγική λειτουργία, β) προηγούμενη υλοποίηση τουλάχιστον του 25% της επένδυσης, γ) υπεισέλευση στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης νέου ή νέων προσώπων κατά ποσοστό τουλάχιστον 90% μετά την έκδοση απόφασης της επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης και δ) προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ή αποδεικτικού εμπράγματης εξασφάλισης για το ποσό της προς επιστροφή ληφθείσας επιχορήγησης, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που αναφέρεται παραπάνω επί του ακινήτου της επένδυσης.

Σε καμία περίπτωση, πάντως, η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης δεν γεννά αξίωση του επενδυτή για λήψη τυχόν υπολειπόμενου ποσού επιχορήγησης που είχε εγκριθεί αρχικά.

Αναφερόμενος στην εν λόγω ρύθμιση ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη Βουλή, υποστήριξε ότι αυτό που θέλει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι το φαινόμενο διαφόρων «κουφαριών» από επενδυτικά έργα που ξεκίνησαν αλλά σταμάτησαν είτε γιατί χρεοκόπησε ο ιδιοκτήτης είτε γιατί δεν μπορούσε να υλοποιήσει την επένδυση. «Δίνουμε μία ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να αναβιώσουν επενδύσεις που έχουν μείνει νεκρές για πάρα πολλά χρόνια και ελπίζουμε ότι θα βρούμε τέτοιου είδους ενδιαφερόμενους επενδυτές», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και ρύθμιση βάσει της οποίας θα καταβληθεί απευθείας στους εργαζομένους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) 1,44 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ προς την εταιρεία από την επιδότηση μισθολογικού κόστους σε παραμεθόριες περιοχές. 

Το ποσό αυτό θα δοθεί στους εργαζομένους ώστε να καλυφθεί η απαίτηση που είχαν αυτοί έναντι της ΕΒΖ για δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου 16-10-2019 έως 31-5-2021. Ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι η ρύθμιση αυτή έγινε προκειμένου να λήξει η εκκρεμοδικία μεταξύ εργαζομένων και ΕΒΖ και να συνεχιστεί η εξυγίανση της πολύπαθης βιομηχανίας.