Πακέτο 14,7 δισ. ευρώ από Ε.Ε. για επενδύσεις σε έρευνα, καινοτομία

Πακέτο 14,7 δισ. ευρώ από Ε.Ε. για επενδύσεις σε έρευνα, καινοτομία

1' 35" χρόνος ανάγνωσης

Κονδύλια ύψους 14,7 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα επενδύσει η Ευρώπη την περίοδο 2021-2022 σε έρευνα και καινοτομία.

Οπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος, οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα ανοίξουν στη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς 
στις 22 Ιουνίου. 

Οι εν λόγω επενδύσεις θα επιταχύνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και στην ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης έναντι μελλοντικών κρίσεων. Επίσης, θα στηρίξουν τους Ευρωπαίους ερευνητές μέσω υποτροφιών, κατάρτισης και ανταλλαγών, θα οικοδομήσουν πιο συνδεδεμένα και αποδοτικά ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας και θα δημιουργήσουν ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου κύρους. 

Επιπλέον, θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ερευνητών απ’ όλη την Ευρώπη και απ’ όλο τον κόσμο, ενισχύοντας παράλληλα τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ, περισσότερα από τέσσερα στα δέκα ευρώ –περίπου 5,8 δισ. ευρώ συνολικά– θα επενδυθούν στην έρευνα και στην καινοτομία, με σκοπό τη στήριξη της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και της δέσμευσης της Ενωσης να καταστήσει την Ε.Ε. την πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρο στον κόσμο έως το 2050. Με τα κονδύλια που θα διατεθούν, θα στηριχθούν έργα που προάγουν την επιστημονική έρευνα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και αναπτύσσουν λύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Οι σχετικές δράσεις θα επιταχύνουν τη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και την κινητικότητα με βιώσιμο τρόπο, θα συμβάλουν στην προσαρμογή των συστημάτων τροφίμων και θα στηρίξουν την κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, η ανάπτυξη των βασικών ψηφιακών τεχνολογιών θα ενισχυθεί με περίπου 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2022. Το να καταστεί η δεκαετία αυτή η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι βάσεις για νέες ψηφιακές επιχειρήσεις στο μέλλον, αποτελούν επίσης βασικούς στόχους του προγράμματος, η υλοποίηση των οποίων θα εξασφαλίσει σημαντική αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυτόν.