ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Avis: Μείωση τζίρου και κερδών το 2020

Οι πελάτες στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων αυξήθηκαν κατά 25%.

Avis: Μείωση τζίρου και κερδών το 2020

Μείωση μεγεθών, λόγω της πανδημικής κρίσης, εμφάνισε κατά τη χρήση του 2020, σε σύγκριση με το 2019, η Avis. H εταιρεία ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παρουσίασε μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 13,3%, στα 165,3 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των συμβολαίων και τον αριθμό των πελατών στις μακροχρόνιες μισθώσεις (leasing) να αυξάνεται κατά 13% και 25%, αντίστοιχα, συγκριτικά με το 2019. Κατά συνέπεια, στον τομέα leasing ενισχύθηκαν τα έσοδα κατά 9%, σε αντίθεση με τις τουριστικές-βραχυχρόνιες ενοικιάσεις όπου η δραστηριότητα υποχώρησε κατά 61%, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στις τουριστικές αφίξεις. Η Avis εμφάνισε μειωμένα κατά 11,3%, στα 82,4 εκατ. ευρώ, κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 16,4 εκατ. ευρώ (-46,5%) και τα καθαρά κέρδη να είναι 11,7 εκατ. ευρώ από 24 εκατ. ευρώ το 2019. Η Avis εμφανίζει συσσωρευμένα κέρδη 85,5 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 154,4 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα της τάξεως των 70 εκατ. ευρώ και δανεισμό 376,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας για το 2020, η έναρξη της νέας χρονιάς υπήρξε ιδιαίτερα θετική για τους κλάδους της μακροχρόνιας μίσθωσης και των πωλήσεων μεταχειρισμένων λόγω και της ανάκαμψης της αγοράς αυτοκινήτου. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς η Avis παρουσίασε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ αντίστοιχος υπήρξε, αρχικά, ο προγραμματισμός και η στόχευση για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το ταξίδι και ο τουρισμός έχουν μακρύ δρόμο μέχρι να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από την πανδημία, η Avis εκτιμά ότι θα καταγραφεί σταδιακή ανάκαμψη από το τρίτο τρίμηνο. Προβλέπει ότι οι επιδόσεις, για το υπόλοιπο της χρονιάς, θα είναι βελτιωμένες κατά 30% συγκριτικά με το 2020 και θα αντιστοιχούν στο 40% αυτών του 2019, και αναμένει η ζήτηση για νέες μακροχρόνιες μισθώσεις να αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με πέρυσι. Αλλωστε, συνολικά η αγορά νέων επιβατηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα αναμένεται άτι θα ανακάμψει φέτος σε περισσότερα από 100.000 οχήματα, από 81.000 το 2020.

Κατά τη φετινή χρονιά, η Avis ενισχύει τις επενδύσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέας γενιάς ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών, ενώ ύστερα από την τιτλοποίηση, τον Αύγουστο του 2020, μελλοντικών απαιτήσεων από συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης, έχει αντλήσει κεφάλαια 130 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αυτή, όπου συμμετείχαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και θεσμικός επενδυτής στην Ολλανδία, εξασφαλίζει ισχυρή ρευστότητα στην εταιρεία.