ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι στόχοι που θέτει η Alpha Bank μετά την αύξηση κεφαλαίου

Οι στόχοι που θέτει η Alpha Bank μετά την αύξηση κεφαλαίου

Ξεκινάει αύριο Δευτέρα η συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank έως του ποσού των 800 εκατ. ευρώ, που στόχο έχει την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας προκειμένου να υποστηριχθεί το αναπτυξιακό πλάνο της διοίκησης. Το επιχειρησιακό σχέδιο με την κωδική ονομασία «Tomorrow» υπηρετεί τον στόχο στήριξης της πιστωτικής επέκτασης κατά 8 δισ. ευρώ έως το 2024, επανόδου στην κερδοφορία από το 2022, με παράλληλη διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το 16,5%, παρά την επιτάχυνση του σχεδίου εξυγίανσης του ισολογισμού της τράπεζας με 5 συναλλαγές τιτλοποιήσεων και πωλήσεων συνολικής αξίας 8,1 δισ. ευρώ.

Προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών έχουν όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Οπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο, για την ΑΜΚ που εγκρίθηκε το βράδυ της Παρασκευής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το 80% των νέων μετοχών θα διατεθεί στην ιδιωτική τοποθέτηση, μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και το 20% στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι οι Ελληνες μικρομέτοχοι κατέχουν το 14% της Alpha Bank, ενώ άλλο ένα 8% περίπου κατέχουν Ελληνες θεσμικοί.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίστηκε στο 1,20 ευρώ ανά μετοχή και συνιστά το βασικό guidance της ΑΜΚ κυρίως για τους Ελληνες μετόχους που θα θελήσουν να εγγραφούν στην αύξηση προκειμένου να διατηρήσουν το ποσοστό τους, με βάση τον αριθμό των μετοχών που κατείχαν και στις 24 Ιουνίου. Τον τελικό λόγο στον καθορισμό της τιμής βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ έχουν οι μέτοχοι στο εξωτερικό, που θα τοποθετηθούν στην αύξηση μέσω βιβλίου προσφορών (book building), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες, όσο δηλαδή θα διαρκέσει και η δημόσια πρόταση στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι του εξωτερικού αποτελούν και τον βασικό κορμό των επενδυτών της τράπεζας, ελέγχοντας το 79% του μετοχικού 
της κεφαλαίου. 

Σε αυτό περιλαμβάνεται η συμμετοχή του ΤΧΣ, που κατέχει σήμερα 169.175.146 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και με βάση απόφαση του γενικού του συμβουλίου, το Ταμείο θα μειώσει το ποσοστό του στο 9%. Η απόφαση του Ταμείου έχει σαφές πολιτικό μήνυμα και στοχεύει να στείλει «σήμα» στην αγορά για τη σταδιακή αποεπένδυσή του από τις τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο έλαβε τη σχετική απόφαση προκρίνοντας την άποψη ότι η έστω και μικρή μείωση του ποσοστού έχει περισσότερα οφέλη σε σχέση με τη διατήρηση του ποσοστού του και την πώλησή του αργότερα, αποκομίζοντας πιθανότατα κέρδη από το 
upside της μετοχής. 

Την πρόθεσή του να καλύψει πλήρως τη συμμετοχή του ανακοίνωσε και ο δεύτερος βασικός μέτοχος της Alpha Bank, Τζον Πόλσον, ο οποίος –όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο– ελέγχει μέσω των επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Paulson & Co, 100.148.001 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 5,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. Ποσοστό 5,2% ελέγχει ο διεθνής επενδυτικός οίκος Shroders, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι ελέγχουν κάτω από 5%. Τη στήριξή της στην ΑΜΚ αναμένεται να εκφράσει και η EBRD, που ελέγχει ποσοστό 2,10% στην Alpha Bank με τη συμμετοχή της στην αύξηση του 2015. 

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, βάσει της οποίας θα κλείσει και το διεθνές βιβλίο προσφορών, που πιθανολογείται ότι θα διαμορφωθεί χαμηλότερα του 1,20 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό προεξοφλεί την έκδοση των νέων μετοχών με discount σε σχέση με την ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και τη χθεσινή τιμή κλεισίματος, που διαμορφώθηκε στο 1,142 ευρώ ανά μετοχή (άνοδο κατά 0,62%). Το discount εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 15% από την ανώτατη τιμή διάθεσης. Η τιμή του 1,20 αποτελεί το ανώτατο όριο βάσει του οποίου θα κατανεμηθούν και οι αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από την ΑΜΚ, ο αριθμός των οποίων δεν αναμένεται ότι θα είναι υψηλός με βάση τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί. Ανάλογα με την τιμή που θα κλείσει θα καθοριστεί και ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν, που κυμαίνεται από 660 εκατ. έως 800 εκατ. μετοχές.