ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων για την παραγωγή και διανομή ενέργειας των υβριδικών συστημάτων

H ΔΕΗ Ανανεώσιμες επέλεξε το ACROSS Digital Energy Ecosystem της MAS Α.Ε για το υβριδικό ενεργειακό έργο «Ναέρας» στην Ικαρία. Το ACROSS είναι ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα ενέργειας το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς ενέργειας από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή.

Ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων για την παραγωγή και διανομή ενέργειας των υβριδικών συστημάτων

Αν κοιτάξουμε μια δεκαετία πίσω, θα διαπιστώσουμε πως τα ορυκτά καύσιμα αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον κόσμο. Σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αναπτυχθεί σημαντικά και έχουν τεθεί στο επίκεντρο των εθνικών πολιτικών για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης και ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένο από καυσαέρια.

Ένα πολύ καλό παράδειγμα που φωτίζει το μέλλον της βιώσιμης παραγωγής και διανομής ενέργειας είναι το υβριδικό έργο του Ναέρα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Ικαρία, το οποίο περιλαμβάνει ένα αιολικό πάρκο, δυο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τρεις ταμιευτήρες νερού, ένα αντλιοστάσιο με δώδεκα αντλίες, καθώς επίσης και το κέντρο ελέγχου ενέργειας και διανομής.

Ωστόσο, η διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εξασφάλιση επαρκών ενεργειακών αποθεμάτων, και παροχής σταθερής ονομαστικής συχνότητας και τάσης, είναι ένα απαιτητικό έργο λόγω της αστάθειας της παραγωγής των ΑΠΕ. Η πρόκληση στα μικρά απομονωμένα δίκτυα, όπως αυτό της Ικαρίας, είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω του περιορισμένου χρόνου και της ικανότητας αντίδρασης και διόρθωσης των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Η ανάγκη για ψηφιακές λύσεις που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη διείσδυση και την αποδοτική λειτουργία των ΑΠΕ στην παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων για την παραγωγή και διανομή ενέργειας των υβριδικών συστημάτων-1

Η MAS Α.Ε δημιούργησε το ACROSS Digital Energy Ecosystem, ένα προηγμένο, ψηφιακό οικοσύστημα ενεργειακής διαχείρισης που παρέχει όλες τις λειτουργίες και τα εργαλεία που απαιτούν οι παραγωγοί και οι ΦοΣΕ (Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης) σήμερα. Το ACROSS χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αλγορίθμους για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας σύνθετων ηλεκτρικών συστημάτων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση της ενέργειας, ενοποιώντας σύνθετα χαρτοφυλάκια ενεργείας με τη μορφή Virtual Power Plants (VPP). Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξαρχής από μια ομάδα εξειδικευμένων Ελλήνων μηχανικών και προγραμματιστών προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις ψηφιοποίησης των παραγωγών και διαχειριστών δικτύων καθώς και την καθετοποιημένη λειτουργία μιας σύγχρονής αγοράς ενέργειας.

Το ACROSS είναι ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα ενέργειας το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς ενέργειας από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την παραγόμενη ενέργεια, το ποσοστό αυτής που έχει καταναλωθεί ή αποθηκευτεί, επεξεργασία και ανάλυση λειτουργικών δεδομένων, ενεργή διαχείριση του φορτίου καθώς και λειτουργία για την αγορά ενεργείας με ποικίλες ενεργειακές πηγές. Τέλος, διαθέτει εξελιγμένα μοντέλα πρόγνωσης παραγωγής και κοστολόγησης.