ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της Intralot με τους ομολογιούχους

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της Intralot με τους ομολογιούχους

Τη συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους κατόχους των δύο ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε η Intralot, σε συνέχεια της σύμβασης δέσμευσης «lock-up», που είχε πραγματοποιήσει η εισηγμένη, αρχές της χρονιάς, με ομάδα «ad hoc» ομολογιούχων του ομολόγου, ύψους 250 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2021 (SUNs 2021).

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Intralot, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει την έκδοση νέων εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 244,6 εκατ. δολαρίων με πληρωτέο επιτόκιο το οποίο θα διαμορφώνεται σε 7,09% την πρώτη διετία από την έκδοση, σε 8,19% την τρίτη χρονιά και έπειτα σε 8,87%. Ο όμιλος θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος 9,98%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο, για την πρώτη τριετία, και σε ποσοστό 10,27% έπειτα. Προβλέπεται ακόμη η ανταλλαγή των ομολογιών SUNs 2021 με νέες εξασφαλισμένες ομολογίες ύψους 205 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα εκδοθούν από την Intralot Inc., με λήξη το 2025. Οπως και η ανταλλαγή υφιστάμενων ομολογιών SUNs 2024 με ποσοστό μέχρι 49% στην εταιρεία που θα συσταθεί, θα αποτελέσει άμεση θυγατρική της Intralot Global Holdings B.V. και θα ελέγχει τη δραστηριότητα του ομίλου στις ΗΠΑ. Στην εταιρεία αυτή το 18,7% θα ελέγχει αριθμός των ομολογιούχων SUNs 2024, «διαγράφοντας» απαιτήσεις αξίας 68 εκατ. από τα 500 εκατ. του 2024.

Προβλέπεται ακόμη, μεταξύ της Intralot Capital Luxembourg, της Intralot και μελών της ομάδας «ad hoc» των ομολογιούχων, η σύναψη σύμβασης δανεισμού ύψους 147,6 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί για την αποπληρωμή ίσου ποσού των ομολογιών SUNs 2021. Ως αντάλλαγμα, τα μέλη της ομάδας «ad hoc» θα λάβουν ίσης αξίας πρόσθετες ομολογίες SUNs 2021. Η εισηγμένη εκτιμά ότι κατά την περίοδο μεταξύ του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συναφθείσες συμβάσεις θα αποφέρουν καθαρές ροές περίπου 16 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, 2 εκατ. ευρώ για το 2020 και 8 εκατ. ευρώ για το 2021 αντιστοιχούν, σε pro forma (προσωρινή) βάση, σε πληρωμές για νέα, υπό σύναψη, έργα.

Η συμφωνία με τους ομολογιούχους επιτρέπει τη μείωση του ομολογιακού δανεισμού της Intralot, ύψους 750 εκατ. ευρώ, κατά τουλάχιστον 113 εκατ. ευρώ (45 εκατ. και 68 εκατ. ευρώ από τα χρεόγραφα του 2021 και του 2024, αντίστοιχα). Ωστόσο, τα επιτόκια που καλείται να πληρώσει για τις νέες ομολογίες είναι υψηλά, ενώ εκχωρείται ποσοστό έως 49% στη νέα εταιρεία που θα ελέγχει τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ από την οποία προέρχεται σημαντικό μέρος της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.