ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Οκτώβριο ξεκινούν σταδιακά τα ηλεκτρονικά βιβλία

Από τον Οκτώβριο ξεκινούν σταδιακά τα ηλεκτρονικά βιβλία

Τη μετάθεση του χρόνου εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μαζί με την ΑΑΔΕ μετά τα αιτήματα επιχειρήσεων και φορέων της αγοράς. Οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν σταδιακά από 1ης Οκτωβρίου να διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά, ενώ από τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει και η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την εφορία. Δεν αποκλείεται βέβαια η κυβέρνηση να αποφασίσει και μία ακόμη παράταση ανάλογα με τις εξελίξεις στην οικονομία και να εφαρμοσθούν εντέλει τα ηλεκτρονικά βιβλία από τον Ιανουάριο του 2022. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό:

1. Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA.

• Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ.

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.

• Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

• Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.3.2022. Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

2. Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ.

Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται:

• Να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης.

• Να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA.

• Να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο φορολογικό μητρώο.

Η υποχρέωση διασύνδεσης και οι αντίστοιχες προθεσμίες αναβάθμισης – απόσυρσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

• Βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία.

• Το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ.

Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

• Βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία.

• Το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 ευρώ.

Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.