ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 884 εκατ. το χαρτοφυλάκιο της OTE Estate

Στα 884 εκατ. το χαρτοφυλάκιο της OTE Estate

Κατά 1,4 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το 2020, συγκριτικά με το 2019, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της OTE Estate, της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου ΟΤΕ στον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με αποτίμηση που πραγματοποίησε η Πειραιώς Real Estate, το 2020 η αξία των 2.300 ιδιοκτησιών της εταιρείας, από τις οποίες 400 αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου, αποτιμήθηκαν από την Πειραιώς Real Estate προς 884 εκατ. ευρώ. Λόγω της πανδημίας και των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, το 2020 τα έσοδα από ενοίκια υποχώρησαν κατά 340.000 ευρώ, υποχώρηση που περιορίστηκε, έως και τον Μάιο του 2021, σε 170.000 ευρώ. Παρά όμως τις αντιξοότητες λόγω του κορωνοϊού, η εταιρεία προχώρησε το 2020 στη σύναψη 10 νέων μισθώσεων για ακίνητα συνολικής επιφανείας 7.700 τ.μ.

Κατά το 2020, τα έσοδα από ενοίκια παρέμειναν σταθερά, σε σχέση με το 2019, στα 51,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από πώληση ενέργειας (από εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά σε στέγες κτιρίων στην Πάρνηθα και στην Ηλιούπολη) υποχώρησαν κατά 65%, στα 8,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ από 86,1 εκατ. ευρώ (-67%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 69%, σε 21,3 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα πριν από φόρους, αποσβέσεις και κέρδη/ζημίες από την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων της χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν σε 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας πτώση κατά 50%. Η υποχώρηση αυτή, σε σχέση με το 2019, οφείλεται, κατά βάση, στο κόστος της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της μείωσης της πωλούμενης ποσότητας (μη εκπροσώπηση παροχών του ομίλου).

Για τη χρήση του 2019, η εταιρεία διένειμε μέρισμα 30,6 εκατ. ευρώ ή 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2019, ενώ για το 2020 προτείνει τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 20,4 εκατ. ευρώ ή 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Η OTE Estate διαθέτει σε πλήρη εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβαθμίσεων ακινήτων του χαρτοφυλακίου της. Ξεχωρίζουν τα έργα ανακαίνισης του διοικητικού μεγάρου του ΟΤΕ, όπως και του κτιρίου ΥΜΑ-ΝΥΜΑ επί των οδών Πατησίων και 3ης Σεπτεμβρίου, του οποίου ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι το 2024, ενώ οι εργασίες στατικής ενίσχυσης του ακινήτου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Πέρυσι, η θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ ολοκλήρωσε την ανακαίνιση 13 κτιρίων σε όλη την Ελλάδα συνολικού κόστους 900.000 ευρώ.

Περιγράφοντας τις τάσεις της αγοράς ακινήτων στην οικονομική έκθεση του 2020, η OTE Estate αναφέρει πως «η τηλεργασία ήταν και παραμένει ένα πείραμα τα αποτελέσματα του οποίου ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά». Το νέο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το πώς θα μοιάζει ο μελλοντικός χώρος εργασίας γραφείου και ποιες ανάγκες θα καλύπτει. Είναι πιθανό η ζήτηση να στραφεί σε σύγχρονα γραφεία με υψηλή ενεργειακή κλάση και πιστοποιήσεις (WELL, LEED κ.ά.), με εύκολη πρόσβαση και με μεικτές αναπτύξεις, όπως σημειώνεται.