ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντικειμενικές αξίες: Αυτόματη αναπροσαρμογή ανά διετία

Πώς θα λειτουργεί το νέο πληροφοριακό σύστημα και πότε θα εφαρμοστεί

Αντικειμενικές αξίες: Αυτόματη αναπροσαρμογή ανά διετία

Ψηφιακό σύστημα μαζικών εκτιμήσεων ακινήτων σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή το 2022. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα οδηγεί στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ανά διετία, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν πώς διαμορφώνονται οι αξίες σε κάθε περιοχή της χώρας. Εχει ήδη ζητηθεί τεχνική βοήθεια προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο και μέσα στην πλατφόρμα θα ενταχθούν τα πάντα που αφορούν ένα ακίνητο. Από τα στοιχεία της πολεοδομίας και του κτηματολογίου μέχρι και τον ψηφιακό χάρτη των αντικειμενικών αξιών.

Μετά τη δημιουργία του ψηφιακού χάρτη, όπου κάθε πολίτης μπορεί να βρίσκει την τιμή ζώνης αλλά και την αντικειμενική αξία για οποιοδήποτε ακίνητο, το οικονομικό επιτελείο ξεκινά την ανάπτυξη και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων με τη δημιουργία ενός εκτιμητικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Η προεργασία, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας να διασφαλίζει τον διττό στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας.

To σύστημα θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα. Ενδεικτικά δεδομένα που στοχεύει να συγκεντρώσει το έργο είναι:  

α) Δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλλοτρίωσης).

β) Δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήση γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.).  

Πρόκειται για ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) εντοπισμένων γεωχωρικά.  

Από την πλευρά του ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα:  

α) Να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου.

β) Να πλοηγείται σε διαδραστικούς χάρτες.  

γ) Να εισάγει δεδομένα.  

δ) Να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει.  

Ο ΕΝΦΙΑ του 2022

Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Οικονομικών άρχισαν να σχεδιάζουν τον ΕΝΦΙΑ του 2022. Ειδική 18μελής ομάδα εργασίας ανέλαβε, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, να διαμορφώσει τον φόρο επί των ακινήτων, με νέα δομή και νέους συντελεστές εναρμονισμένους στις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Εργο της ομάδας, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργού Οικονομικών, είναι «η διαμόρφωση του νέου ΕΝΦΙΑ και η προσαρμογή των συντελεστών του στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία, προκειμένου κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους να μην επέλθουν αλλαγές στη συνολική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας».