ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγορά της σερβικής τράπεζας Direktna Βanka από τη Eurobank

Στην τοπική αγορά δραστηριοποιείται ήδη μέσω της Eurobank AD Beograd

Εξαγορά της σερβικής τράπεζας Direktna Βanka από τη Eurobank

Στην εξαγορά της σερβικής τράπεζας Direktna Βanka προχωρεί ο όμιλος Eurobank, ενισχύοντας τη θέση του στην τοπική αγορά στην οποία έχει ήδη παρουσία μέσω της Eurobank AD Beograd. Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για την επέκταση της παρουσίας της στο εξωτερικό, το δίκτυο του οποίου αποτελεί βασική πηγή κερδοφορίας για τον ελληνικό όμιλο. Η επέκταση είχε προαναγγελθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου κ. Φωκίωνα Καραβία, ο οποίος κατά την ενημέρωση των επενδυτών για τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2021 είχε σημειώσει ότι ο όμιλος «θα συνεχίσει την οργανική ανάπτυξη εξετάζοντας παράλληλα και την προοπτική εξαγορών, όπως έπραξε δύο φορές κατά το παρελθόν στην αγορά της Βουλγαρίας». 

Η Direktna Banka αποτελεί μια μικρή τράπεζα στην αγορά της Σερβίας, αλλά με την ενσωμάτωσή της στην τοπική δραστηριότητα ο όμιλος Eurobank ενισχύει το μερίδιό του και κατατάσσεται πλέον στην 7η –από 10η– θέση στην τοπική αγορά. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα. Με βάση τα αποτελέσματα του 2020, η θυγατρική της Eurobank, Eurobank AD Beograd, έχει ενεργητικό 1,7 δισ. ευρώ, δανειακό χαρτοφυλάκιο 1,2 δισ. ευρώ και καταθέσεις ύψους 950 εκατ. ευρώ. Η Eurobank AD Beograd προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και προήλθε από την EFG Serbia που ιδρύθηκε το 2003. Το 2006 συγχωνεύτηκε με τη Nacionalna Štedionica Banka AD και περίπου την ίδια χρονιά η επωνυμία της άλλαξε σε Eurobank AD Beograd. Η τράπεζα κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα σε ξένους επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Σερβία, διαθέτει 1.200 άτομα προσωπικό, 80 υποκαταστήματα, 4 επιχειρηματικά κέντρα και 500.000 πελάτες. Αναγνωρίστηκε ως καλύτερη τράπεζα στον τομέα εισαγωγών και εξαγωγών από το περιοδικό Global Finance. Το τελικό αποτέλεσμα του 2020 ήταν ζημιογόνο κατά 1,9 εκατ. ευρώ λόγω των υψηλών προβλέψεων.

Ο όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται στις αγορές της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Σερβίας και του Λουξεμβούργου, μέσω των οποίων αντλεί σημαντικό μέρος της κερδοφορίας του και σύμφωνα με τον στόχο της διοίκησης η συνεισφορά του δικτύου του εξωτερικού θα σταθεροποιηθεί στο 30% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου. Με βάση τα αποτελέσματα του 2020, το δίκτυο του εξωτερικού συνεισέφερε καθαρά κέρδη 128 εκατ. ευρώ στο σύνολο των 544 εκατ. ευρώ, ενώ στο α΄ τρίμηνο του 2021 η συνεισφορά του δικτύου του εξωτερικού διαμορφώθηκε στα 32 εκατ. ευρώ σε σύνολο 72 εκατ. ευρώ που ήταν τα καθαρά κέρδη του ομίλου. Η δραστηριότητα του εξωτερικού αθροίζει σύνολο ενεργητικού 16,4 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 7,8 δισ. ευρώ είναι το δανειακό χαρτοφυλάκιο, ενώ στα 13,1 δισ. ευρώ ανέρχονται οι καταθέσεις. Ο όμιλος επενδύει σταθερά στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες έχει ή στοχεύει να αποκτήσει ηγετική θέση και στο πλαίσιο αυτό το 2016 η Eurobank Bulgaria (Postbank) απέκτησε τις τραπεζικές υπηρεσίες της Alpha Bank στη Βουλγαρία, ενώ στο τέλος του 2018 απέκτησε τη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, την Piraeus Bank Bulgaria, η οποία αποχώρησε από την τοπική αγορά. 

Η κίνηση ενίσχυσε τη θέση της Postbank στη βουλγαρική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς περίπου 10%. Σημαντική, επίσης, είναι η αγορά της Κύπρου, στην οποία η Eurobank επικεντρώνει στις επιχειρηματικές δανειοδοτήσεις και δεν έχει επιβαρυνθεί με επισφάλειες, όπως έχει συμβεί με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.