ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταία ευκαιρία για τo πρόγραμμα παγίων δαπανών

teleytaia-eykairia-gia-to-programma-pagion-dapanon-561419992

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα λάβουν τα «φοροκουπόνια» –συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ– για την πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του τρέχοντος έτους.

Η ενίσχυση αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 και το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει στο πλαίσιο του κρατικού πακέτου στήριξης.  

Πάγιες δαπάνες χαρακτηρίζονται αυτές που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 (παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα). 

Ξεκινά αύριο ο έλεγχος

Μαζί με την αίτηση όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και το έντυπο Ε3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί πάνω από 141.000  έντυπα Ε3, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων συνδέεται με το πρόγραμμα της επιδότησης. Ωστόσο, αύριο θα ξεκινήσει ο έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη της ενίσχυσης και αμέσως μετά θα εκδοθεί νέα απόφαση που θα προσδιορίζει το ύψος ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος. 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:

• Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζομένους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021.

• Ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους.

• Εχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος.

• Είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020.

• Είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους.

• Δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών γίνεται μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και οι δικαιούχοι θα λάβουν «πιστωτικό κουπόνι», το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως το τέλος του έτους για την αποπληρωμή φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που πρόκειται να πληρωθούν εντός του διαστήματος από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.