ΑΠΟΨΗ

Επιχείρηση «εκθεσιακή βιομηχανία»

Επιχείρηση «εκθεσιακή βιομηχανία»

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πολυπόθητη επαναλειτουργία της βιομηχανίας των εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων. Η παρατεταμένη κατάσταση αδράνειας και αναμονής για τους  επαγγελματίες του κλάδου επέφερε δυσχερή αποτελέσματα όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους φορείς και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αλλά και για την εθνική οικονομία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, η συμβολή των εμπορικών εκθέσεων στην εγχώρια, αλλά και διεθνή οικονομία, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ενισχύουν το παγκόσμιο ΑΕΠ με περισσότερα από 69 δισ. ευρώ, ενώ στο ευρύ φάσμα δράσης τους προσφέρονται πάνω από 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας σε πολλαπλούς τομείς που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη διοργάνωση των εμπορικών εκθέσεων.

Είναι γεγονός πως η εκθεσιακή βιομηχανία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία σε διεθνές επίπεδο, αναβαθμίζοντας σημαντικά από χρόνο σε χρόνο τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες εκθέτες, αλλά και επισκέπτες, μια «έξυπνη» εμπειρία με γνώμονα πάντα την εξωστρέφεια, τις τάσεις, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό. Βασικός μοχλός λειτουργίας αλλά και επιτυχίας για τις εμπορικές εκθέσεις υπήρξε ανέκαθεν η άψογη και λεπτομερής διοργάνωσή τους, καθώς και η ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών. Σήμερα, την εποχή της πανδημίας, καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο σε μια νέα πρόκληση, προσφέροντας στο πολυπληθές και ετερογενές κοινό μας ένα σύνολο υπηρεσιών που συμβαδίζουν με την εποχή, ακολουθούν τη φιλοσοφία της και παράλληλα παραμένουν πιστές στις αξίες που διέπουν τον κλάδο μας. Μέσα από το νέο πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων, οι συμμετέχουσες εταιρείες και οι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι επιχειρηματικές επαφές, οι διακρατικές επενδύσεις, επιτυγχάνεται η άμεση σύγκριση ανταγωνιστικών προτάσεων και αναδεικνύεται στο μέγιστο η ανάπτυξη σημαντικών επιχειρηματικών συνεργειών.

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως η αναστολή λειτουργίας του κλάδου από τον Μάρτιο του 2020 έχει επιφέρει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες επιδράσεις στην οικονομία, οι οποίες επηρεάζονται από τις δαπάνες εκθετών και επισκεπτών κατά τις ημέρες πραγματοποίησης των εκθέσεων, καθώς και από το ντόμινο ζημιών που παρατηρούνται στους τομείς που εξαρτώνται κατά ένα μέρος από τη συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα. Μεταφορές, εστίαση, κατασκευές, τουρισμός κ.ά. κλάδοι της οικονομίας αποτελούν αναπόσπαστους κρίκους στην αλυσίδα της εκθεσιακής βιομηχανίας, και αυτό το γεγονός πρέπει να μας προβληματίσει, αφού τόσο το κράτος όσο και οι επιχειρηματίες οφείλουν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν τις περισσότερες από 9.000 θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων, αλλά και να στηρίξουν τη συνεχόμενα ανοδική πορεία του κλάδου. Πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό; Με γενναίες οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις, φοροαπαλλαγές για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά και με καταβολή μη επιστρεπτέων επιδοτήσεων όπως πραγματοποιήθηκε για μεγάλο μέρος της αγοράς, παρέχοντας μια σημαντική ανάσα αισιοδοξίας. Η στήριξη των επιχειρήσεων που προσβλέπουν στη δυναμική ενεργοποίησή τους και συμμετοχή τους σε εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον εντός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γεφυρώσουν το χρονικό χάσμα από τη μακροχρόνια απουσία τους, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Εστιάζοντας στο παράδοξο της επικρατούσας κατάστασης, χρήσιμο θα ήταν να αναφερθούμε στη μη κρατική υποστήριξη ενός κλάδου που με αριθμούς και δεδομένα έχει συνεισφέρει σημαντικά στην εθνική ανάπτυξη. Ισως θα ήταν η στιγμή το αρμόδιο υπουργείο να επαναξιολογήσει τον ρόλο της εκθεσιακής βιομηχανίας στο πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας αλλά και της συμβολής του στο εθνικό ΑΕΠ, ώστε να συμπεριλάβει το πλήθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο στους τομείς της οικονομίας που οφείλει να στηρίξει άμεσα.

Μιλώντας με αριθμούς, θα ήθελα να παραθέσω κάποια δεδομένα που προκύπτουν από την πρόσφατη προαναφερθείσα μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία, εστιάζοντας στο  μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της Αττικής, δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της αγοράς, αλλά και της συνεισφοράς των εμπορικών εκθέσεων στην εγχώρια οικονομία. Το εκθεσιακό κέντρο που αποτελεί εστία ενδιαφέροντος της έρευνας είναι το Metropolitan Expo, που το 2018, έτος ορόσημο για την κατακόρυφα ανοδική πορεία της εκθεσιακής βιομηχανίας, συνεισέφερε περίπου 124,5 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας, στηρίζοντας περισσότερες από 2,9 χιλ. θέσεις εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η βασική ακτίνα επίδρασής του αφορά την Περιφέρεια Αττικής, όπου η οικονομική συνεισφορά του εκτιμάται σε 110,7 εκατ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ και σε 2,5 χιλ. θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή και στην υπόλοιπη Ευρώπη ο εκθεσιακός κλάδος γνωρίζει κατακόρυφη άνθηση, συνεισφέροντας τα μέγιστα στο εκάστοτε εθνικό ΑΕΠ και προωθώντας την εξωστρέφεια των χωρών και της επιχειρηματικότητας, φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις τους εκατομμύρια επισκέπτες όλων των εθνικοτήτων.

Καθώς τα σενάρια για την επαναλειτουργία των εμπορικών εκθέσεων είναι πολλά, να επισημάνουμε πως η χώρα μας διαθέτει οργανωμένες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν την άψογη διεξαγωγή εμπορικών εκθέσεων, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες ένα ασφαλές πλαίσιο δράσης. Μια ορθά οργανωμένη έκθεση που προσδοκά να αγγίξει την επιτυχία, οφείλει να πραγματοποιείται σε πιστοποιημένα εκθεσιακά κέντρα που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας, είναι COVID free και διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου να υποδεχτούν με ασφάλεια χιλιάδες επισκέπτες.

Ολοκληρώνοντας και σε ό,τι αφορά την αλλαγή πορείας που αναγκάστηκε να ακολουθήσει η εκθεσιακή βιομηχανία, όπως και πολλοί άλλοι τομείς της αγοράς, οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής: H digital εποχή είναι γεγονός πως μονοπωλεί κάθε μελλοντικό πλάνο δράσης. Ηρθε σαφώς για να μείνει, να αναβαθμίσει και να στηρίξει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όμως μπορεί να αντικαταστήσει το f2f business; Η απάντηση είναι σίγουρα αρνητική. Οι νέες τεχνολογίες, οι έξυπνες υπηρεσίες, τα υβριδικά μοντέλα λειτουργίας ήρθαν με σκοπό να στηρίξουν τα καινοτόμα projects και τις εναλλακτικές προτάσεις που η εποχή μας επιτάσσει, αλλά με πυρήνα πάντα την προσωπική επαφή. Το μέλλον της βιομηχανίας έχει διττό πρόσημο, το πρώτο αφορά τον συμπληρωματικό ρόλο των νέων τεχνολογιών, που στόχο έχουν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες υπηρεσίες, η οποία φυσικά θα αποτιμάται και οικονομικά, ενώ το δεύτερο αφορά την ανάπτυξη του κλάδου μέσα από πολλαπλά κανάλια ενίσχυσης, προσφέροντας στο κοινό μια διαδραστική και συνάμα ευέλικτη εμπειρία, η οποία μέσα από τις πολυσχιδείς δράσεις της θα ενισχύει την εθνική οικονομία.   

* Ο κ. Ευάγγελος Χαραλάμπους είναι διοργανωτής εκθέσεων και συνεδρίων.