ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: ολοκληρώθηκαν οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega ύψους 7 δισ. ​​​​​​​

Παρά την πανδημία, τελείωσαν ομαλά δύο πολύ σημαντικές, επενδυτικού χαρακτήρα συναλλαγές, ανέφερε η Intrum

Πειραιώς: ολοκληρώθηκαν οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega ύψους 7 δισ. ​​​​​​​

Την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 7 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings, μητρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς. Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, ολοκληρώθηκε και η μεταβίβαση των αναλογούμενων ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των δύο τιτλοποιήσεων στον όμιλο Intrum.

Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσω συναλλαγής αγοραπωλησίας και αφορά σε ποσοστό 30% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και 50% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο διευθύνων σύμβουλος της Intrum Investments Greece Ακης Μπης επεσήμανε ότι ο όμιλος Intrum «παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω πανδημίας ολοκλήρωσε ομαλά δύο πολύ σημαντικές, επενδυτικού χαρακτήρα συναλλαγές, αποκτώντας ικανό αριθμό ομολογιών, και επιβεβαίωσε τον μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα του ομίλου Intrum στη χώρα μας».

Το χαρτοφυλάκιο Phoenix αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 1,92 δισ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο Vega αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εξασφαλίσεις επί οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων κατανεμημένα σε τρία οχήματα ειδικού σκοπού (Vega I, Vega II και Vega III), συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 4,9 δισ. ευρώ.

Στις συνολικές απαιτήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει επενδύσει ο σουηδικός όμιλος περιλαμβάνονται το χαρτοφυλάκιο Eclipse που εξαγόρασε από τη Eurobank, το Earth που εξαγόρασε από κοινού με την Carval από την Εθνική Τράπεζα, το Aeolus που εξαγόρασε από την PQH, το Iris από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και τμήμα των mezzanine και junior τίτλων των τιτλοποιημένων δανείων Phoenix, Vega και Sunrise 1 (συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ., 4,9 δισ. και 7 δισ. ευρώ αντίστοιχα).

Η Τράπεζα Πειραιώς από την πλευρά της έχει διακρατήσει το senior τμήμα των ομολόγων, συνολικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ, για τα οποία έχει λάβει την κρατική εγγύηση του «Ηρακλή». Οπως ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings, η διανομή σε είδος στους μετόχους της εταιρείας των μετοχών της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας Phoenix Vega Mezz Ltd, η οποία κατέχει το 65% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας και το 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των δύο τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega, η οποία αποφασίστηκε κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 22 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί εντός του γ΄ τριμήνου 2021.