ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ασφαλιστική NN εξαγόρασε τη MetLife στην Ελλάδα

Ο ολλανδικός όμιλος γίνεται η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στη χώρα

Η ασφαλιστική NN εξαγόρασε τη MetLife στην Ελλάδα

Η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα, με μερίδιο 31% στον κλάδο ζωής και υγείας και 18% στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, δημιουργείται μετά τη συμφωνία πώλησης της MetLife στον ολλανδικό ασφαλιστικό όμιλο ΝΝ. Η πώληση της δραστηριότητας της MetLife στην Ελλάδα εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας του αμερικανικού ομίλου για την αποχώρησή του από τις αγορές της Ελλάδας και της Πολωνίας, δραστηριότητες που μεταβιβάζονται στο NN Group έναντι τιμήματος 584 εκατ. ευρώ.

Και οι δύο εταιρείες έχουν σημαντική παρουσία στη χώρα μας και δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής και υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020 η NN Hellas είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, με συνολικά ασφάλιστρα 470,7 εκατ. ευρώ, ενώ στα 285 εκατ. ευρώ ανήλθαν την περασμένη χρονιά τα ασφάλιστρα της MetLife. Το 2020 η NN Hellas εμφάνισε κέρδη 10 εκατ. ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τη MetLife το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημία 67,4 εκατ. ευρώ 

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ολλανδικού ομίλου, η ΝΝ θα καταστεί ηγέτιδα στα ομαδικά προγράμματα υγείας και επένδυσης και θα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο υγείας και ατυχημάτων που διαθέτει στην Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα δίκτυο με περισσότερους από 400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσθέτοντας έτσι πάνω από 50% δυναμικό στο υφιστάμενο δίκτυό της. Το 2020 ο όμιλος ΝΝ επένδυσε στην ελληνική αγορά 20 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής θέσης της NN Hellas. Τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής της Eurolife Cyprus LTD προς την NN Hellas, βάσει της σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών στις 21 Φεβρουαρίου 2019. Ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR ratio) της εταιρείας το 2020 ανήλθε σε 250% (έναντι 226% το 2019), υπερβαίνοντας σημαντικά το 100% – επίπεδο απαιτούμενης επάρκειας. 

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος NN δραστηριοποιείται συνολικά σε 20 χώρες, με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Στην Πολωνία, τη μεγαλύτερη αγορά της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, το μερίδιο αγοράς της ΝΝ στον κλάδο ζωής θα αυξηθεί σε 12% από 8%, γεγονός που ενισχύει τη θέση της με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετήσια ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. 

Οπως ανακοινώθηκε, η πολιτική μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών της ΝΝ δεν θα επηρεαστεί και η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί από έναν συνδυασμό διακρατούμενων χρηματικών διαθεσίμων και περίπου 100 εκατ. ευρώ κεφαλαιακού πλεονάσματος. Η εξαγορά αναμένεται να οδηγήσει σε δημιουργία  πρόσθετου ετήσιου λειτουργικού κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ από το 2024 και να αποφέρει διψήφια απόδοση επένδυσης.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο CEO NN Group, David Knibbe, σημείωσε ότι αποτελεί μοναδική ευκαιρία να εδραιώσει την ηγετική θέση του ομίλου στις δύο αγορές. «Η απόκτηση θα αυξήσει τα μεγέθη, θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και θα διαφοροποιήσει τον κλάδο ζωής και προστασίας σε αγορές με χαμηλά ποσοστά ασφαλιστικής διείσδυσης. Εχοντας παρουσία στην Ελλάδα από το 1980 και στην Πολωνία από το 1994, γνωρίζουμε και κατανοούμε καλά τις αγορές αυτές. Οι δραστηριότητες της MetLife ταιριάζουν με τις δικές μας, ενώ διαθέτουμε συμβατή κουλτούρα και επιχειρηματικό μοντέλο, που επιτρέπουν ομαλή ενοποίηση. Συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία και των δύο εταιρειών, θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε τόσο στους νέους όσο και στους υπάρχοντες πελάτες μας. Περιμένουμε να καλωσορίσουμε περίπου 2,7 εκατομμύρια νέους πελάτες και 450 νέους συναδέλφους στον οργανισμό μας, καθώς και να συνεργαστούμε με περίπου 1.600 επιπλέον ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές».